Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin korotuksia

0

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulee pieniä korotuksia vuoden 2022 alusta lähtien. Jatkossa esimerkiksi Someron terveyskeskuslääkärin vastaanoton vuosimaksu on 41,80 euroa (nyt 41,20), käyntimaksu 20,90 (20,60) ja päivystysmaksu 28,70 euroa (28,30). Suun ja hampaiden tutkimuksessa ja hoidossa perusmaksu suuhygienistille on 10,30 (10,20) ja perusmaksu hammaslääkärille 13,30 (13,10) euroa.

Kalenterivuotuisen maksukaton euromäärä on 692 euroa. Kun maksukatto ylittyy, maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle pääsääntöisesti maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka.

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa on 112 euroa kuukaudessa.

Kunta saa periä asiakasmaksuja myös terapioista, kuten esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisen antamasta fysioterapiasta, neuropsykologisesta kuntoutuksesta, ravitsemusterapiasta, jalkojenhoidosta, puheterapiasta, toimintaterapiasta ja muusta niihin rinnastettavasta toimintakykyä parantavasta ja ylläpitävästä hoidosta. Someron kaupunki ei ole määrittänyt asiakasmaksua muusta kuin fysioterapiasta.

Kaupunki haluaa tukea ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä parantavaa sekä ylläpitävää toimintaa. Se pidetään kunnan ikärakenne ja sairastavuus (sydän- ja verisuonitaudit sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet) huomioiden perusteltuna.

– Halutaan tukea sitä, että somerolaiset käyttäisivät ennaltaehkäiseviä palveluita toimintakykynsä ylläpitoon sekä edistämiseen. Ihmiset hoidattaisivat itseään, ettei tarvittaisi niin paljon raskaampia hoitoja, sanoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Asiakasmaksut 2022 alusta

Kotona annettavien palvelujen tulorajat:

1 henkilö 598 euroa, 2 henkilöä 1103, 3 henkilöä 1731, 4 henkilöä 2140, 5 henkilöä 2591, 6 henkilöä 2976

Korotus/lisähenkilö 356

Kotisairaanhoito

lääkäri tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20 euroa

muu henkilön kotikäynti 12,20

Terveyskeskus

terveyskeskuslääkärin vastaanoton vuosimaksu 41,80

käyntimaksu 20,90

päivystysmaksu 28,70

fysioterapia 11,60

Sairaalan poliklinikkamaksu 41,80

Päiväkirurgian maksu 136,90

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

perusmaksu, suuhygienisti 10,30

perusmaksu, hammaslääkäri 13,30

perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,50

Kuvantamistutkimukset:

hammaskuva 8,50

panoraamaröntgen 19,20

ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,50

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan:

0–2 8,50 euroa

3–4 19,20

5–7 38,00

8–10 55,60

11– 78,00

Proteettiset toimenpiteet:

proteesin pohjaus 55,60

proteesin korjaus 38,00

akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00

kruunut ja sillat hampaalta 186,00

rankaproteesi 225,70

Hoitomaksuja:

sarjassa annettava hoito 11,60

Lyhytaikainen laitoshoito:

psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80

hoitopäivämaksu 49,60

lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80

Kuntoutushoidon maksu 17,10

Lastensuojelu:

maksut enintään 1860,20/kk

Todistukset:

lääkärintodistus 51,50

lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80

käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 51,50

Muuta:

vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 112,00

vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa 167,00

maksukatto 692

päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,60

Asiakasmaksut vuoden 2022 alusta

 

Kotona annettavien palvelujen tulorajat:

1 henkilö 598 euroa, 2 henkilöä 1103, 3 henkilöä 1731, 4 henkilöä 2140, 5 henkilöä 2591, 6 henkilöä 2976

Korotus/lisähenkilö 356

Kotisairaanhoito

– lääkäri tai hammaslääkärin kotikäynti 19,20

– muu henkilön kotikäynti 12,20

Terveyskeskuslääkärin vastaanotto

– vuosimaksu 41,80

– käyntimaksu 20,90

– päivystysmaksu 28,70

Fysioterapia 11,60

Sairaalan poliklinikkamaksu 41,80

Päiväkirurgian maksu 136,90

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

– perusmaksu, suuhygienisti 10,30

– perusmaksu, hammaslääkäri 13,30

– perusmaksu, erikoishammaslääkäri 19,50

Kuvantamistutkimukset

– hammaskuva 8,50

– panoraamaröntgen 19,20

– ehkäisevä hoito: SC-ryhmän suun terveyden edistämisen toimenpiteet 8,50

Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesta ja sairauksien hoidosta toimenpiteeltä vaativuusluokan mukaan

– 0–2 8,50

– 3–4 19,20

– 5–7 38,00

– 8–10 55,60

– 11– 78,00

Proteettiset toimenpiteet

– proteesin pohjaus 55,60

– proteesin korjaus 38,00

– akryyliosa- ja kokoproteesi 186,00

– kruunut ja sillat hampaalta 186,00

– rankaproteesi 225,70

Sarjassa annettava hoito 11,60

Lyhytaikainen laitoshoito

– psykiatrian hoitopäivämaksu 22,80

– hoitopäivämaksu 49,60

– lyhytaikaisen laitoshoidon ylläpitomaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80

Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80

Kuntoutushoidon maksu 17,10

Lastensuojelun maksut enintään 1860,20/kk

Lääkärintodistus 51,50

Lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,80

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu 51,50

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa laitoshoidossa 112,00

Vähimmäiskäyttövara pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja perhehoidossa 167,00

Maksukatto 692

Päivämaksu omaishoitajan vapaan ajalta 11,60