Someron Keskustalle uusi puheenjohtaja

0
Someron Keskustan varapuheenjohtaja Jani Kurvinen, uusi puheenjohtaja Jaana Kyyrä ja uusi sihteeri Riitta Ryhtä.

Someron Keskusta ry:n ja sen edeltäjän Keskustan Someron kunnallisjärjestö ry:n puheenjohtajana vuodesta 2007 toiminut Tero Pirttilä luopui tehtävästä. Someron Keskustan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaana Kyyrä. Yhdistyksen uudeksi sihteeriksi valittiin Riitta Ryhtä. Varapuheenjohtajana toimii Jani Kurvinen.
Hallituksen jäsenet ovat Eevi Haho, Ilkka Koivuniemi (uusi), Outi Laine, Jarno Lehtimäki, Niko Lehtimäki (uusi), Irina Ojala-Sirro, Tero Pirttilä, Mirja Rouhiainen, Maria Virkki ja Mikko Virtanen.
Kokous hyväksyi aluevaaleja koskevan kannanoton:
Tammikuussa pidettävät aluevaalit on maaseudun ja pienten kuntien asukkaiden kannalta ratkaisevan tärkeät. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen organisaatiota ollaan vasta rakentamassa ja uudet valtuutetut päättävät siitä, miten palvelut alueella tullaan järjestämään. Suomeksi sanottuna päätetään siitä, missä ja miten ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään.
Sote-uudistuksen tavoitteena on ollut parantaa palveluja ja hillitä kustannusten nousua. Näistä on pidettävä kiinni. Uudistus antaa mahdollisuuksia työvoiman joustavalle käytölle ja isona työnantajana hyvinvointialueet halutessaan pystyvät vastaamaan pienten terveyskeskusten lääkäripulaan. Uudistus ei saa johtaa palvelujen keskittymiseen isoihin kaupunkeihin, vaan tärkeimmät sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotava lähelle palvelujen tarvitsijoita. Uudistus ei saa johtaa asiakkaiden kulkemisen lisääntymiseen. Kustannuksia arvioitaessa on huomioitava myös asiakkaalle tulevat kustannukset.
Palveluasumisen piirissä olevilla ikäihmisillä on oltava mahdollisuus asua lähellä omaisiaan ja läheisiään.
On selvää, että kaikkien puolueiden ehdokkaat puhuvat vaalien alla lämpimästi lähipalvelujen puolesta. Keskustalaiset ehdokkaat ovat sitoutuneet toimimaan lähipalvelujen puolesta myös vaalien jälkeen.
Sanomme Ei kylmälle keskittämispolitiikalle.
Palvelut luovat työpaikkoja ja siten vaikuttavat myönteisesti alueiden elinvoimaan. Aluevaaleissa päätetään nyt siitä, millä tavalla hyvinvointia maakunnassa jaetaan.