Jätevesien hoitoa tehostetaan kolmella miljoonalla

0
Someron jätevedenpuhdistamoa on tarkoitus saneerata runsaalla 1,5 miljoonalla eurolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi investoinnit ja lainanoton

Kaupunginhallitus hyväksyi omalta osaltaan Someron Vesihuolto Oy:n suunnittelemat investoinnit ja lainanoton siirtoviemäri- ja jätevedenpuhdistamoinvestointeja varten. Yhtiö kaavailee 3,5 miljoonan lainaa hankkeilleen.

Vesihuollon on tarkoitus rakentaa kaksi siirtoviemäriä Akustin pumppaamolta jätevedenpuhdistamolle sekä saneerata jätevedenpuhdistamo vastaamaan lisääntyvää jätevesimäärää. Puhdistamolle hankitaan neljä hiekkasuodatinta.

On arvioitu, että tuntikohtainen vastaanottokapasiteetti jätevedenpuhdistamolla kaksinkertaistuu, kun uudistukset on tehty. Uusien siirtoviemäreiden myötä Akustin pumppaamon kyky johtaa jätevesiä puhdistamolle paranee. Näin ohijuoksutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Hankkeen yhteydessä jätevedenpuhdistamolta on tarkoitus myös lopettaa lietteen kompostointi ja tehdä tarvittavat muutokset lietteenkäsittelyyn ja lietteenkäsittelytilan ilmastointiin kompostoinnin päättyessä. Tavoitteena on löytää vastaanotetulle lietteelle joku muu lietteitä käsittelevä taho.

Investointien kustannusarvio on siirtoviemäreiden osalta runsaat 1,4 miljoonaa ja jätevedenpuhdistamon osalta 1,5 miljoonaa.

Jätevedenpuhdistamon investointi on tarjouskilpailun jälkeen tarkoitus käynnistää keväällä.

Someron kaupungin ja Someron Vesihuolto Oy:n välisen viemärilaitosliiketoiminnan lunastussopimuksen mukaan lunastushintaa lyhennetään 130 786 euron suuruisissa tasaerissä vuoteen 2029 saakka. Korvauksen perusteena on kaupungilta vesihuoltoyhtiön haltuun siirtynyt viemäriverkko.

Vesihuoltoyhtiö pyysi kaupungilta investointien vuoksi lyhennysvapaita vuosia, ja siksi korvausten maksuaikataulua pidennettäisiin. Yhtiö perusteli lyhennysvapaita, että näin tasoitettaisiin investoinneista koituneet maksukorotukset jätevesiasiakkaille.

Kaupunginhallitus päätti palata lyhennysvapaisiin myöhemmin, kun saa Someron Vesihuollolta lisäselvitykset. Yhtiön tulee esimerkiksi arvioida, miten paljon lyhennysvapaat vuodet vaikuttavat asiakasmaksuihin.

Korvausten maksuaikataulun pidentäminen vaatii kaupunginvaltuuston hyväksynnän.