Johtava lääkäri opintovapaalle

0
Johtava lääkäri Arja Lukka sanoo Someron terveyskeskuksessa työntekijöiden mielipiteitä kyseltävän ja niillä on vaikutusta päätöksiin. Vertaistukea saa. Työntekijöillä on mahdollisuus kouluttautua työssään.

Terveyskeskuksen johtava lääkäri Arja Lukka jää opintovapaalle, joka jatkuu 31.7.2023 saakka. Hänellä on erikoistumisopinnot meneillään. Lukan opintovapaa alkaa helmikuulla, mutta hän pitää sitä ennen vuosilomiaan ja ylityövapaitaan.

Arja Lukan viransijaisena on lääketieteen lisensiaatti Mimosa Uoti, joka on aloittanut työt Someron terveyskeskuksessa jo joulukuussa. Paikka on entuudestaan tuttu Uotille, sillä hän on tehnyt lääkärinsijaisuuksia Somerolla.

Someron terveyskeskuksessa on seitsemän lääkärinvirkaa, joista yksi on johtavan lääkärin ja se on vakituisesti täytettynä.

– Vakituisiin virkoihin ei ole vaan saatu tekijöitä. Meillä on nyt kyllä lääkäreitä töissä. Tilanne on hyvä keikkalääkärien turvin. Mutta näin hoidettuna kustannukset nousevat, toteaa perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.