Koulupuolen linjaukset tarvitaan ennen laskelmien tekoa

Kaupunginvaltuuston piti tutkailla ensi viikon maanantain kokouksessaan kaupungin talousohjelma, jossa taloutta tasapainotetaan erilaisin työkaluin ja vaihtoehdoin.

Kaupunginhallitus totesi, että talousohjelman viimeistely voidaan tehdä vasta, kun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen linjaukset ovat selvillä.

Sivistyslautakunta siirsi viime viikolla koulupäätösten teon helmi-maaliskuulle. Lautakunta tarvitsi päätösten tueksi lisävaihtoehdon; sellaisen jossa ei ole mukana yhtenäiskoulua eli 1.–9. luokkia saman katon alla. Selvitettävänä on, missä tulevaisuudessa Somerolla ovat päiväkodit ja alakouluopetusta.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se antaa talousohjelmalle jatkoaikaa. Täten ohjelman hyväksyminen siirtyisi ensi vuoteen.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkasen kaupunginhallitukselle tekemässä pohjaesityksessä korostetaan, että sote-uudistuksen jälkeen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen merkitys kaupungin talouden hoidossa korostuu.

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman mukaan kaupungin ulkoisista toimintamenoista jäisi jäljelle noin 26 miljoonaa euroa vuodessa sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueiden vastuulle. Tästä summasta perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osuus on noin 60 prosenttia.

Talousohjelman pohjaselvityksessä esitettyjen mahdollisten toimenpiteiden kustannusvaikutuksista noin 70 prosenttia kohdistuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluihin. Siksi koulujen ja varhaiskasvatuksen ratkaisut ovat kaupungin tulevan talouden kannalta keskeisiä. Näin ollen talousohjelma tulisi viimeistellä vasta sitten, kun näitä palveluita koskevat toimintalinjaukset on päätetty.