Kaupungin tulevien vuosien investoinnit ja tärkeysjärjestys puhuttivat valtuustoa -Urheilukentän remontin laajuus javarattavat eurot nousivat jälleen esille

0
Kuva Marko Mattila/SSS

Kaupunginvaltuusto yltyi äänestämään tulevien vuosien investoinneista. Toivottiin, että hankkeet ja eurot kohdennettaisiin harkitusti, ettei rahaa heitettäisi kankkulan kaivoon. Silti alueen palveluineen pitää olla vetovoimainen, jotta paikkakunnalle saadaan muuttamaan lapsiperheitä ja yrityksiä, ja väkiluku kasvuun.

Urheilukenttä nousi esille useammassakin ehdotuksessa. Sitä haluttiin ryhtyä remontoimaan. Jälleen palattiin siihen, missä laajuudessa alue tulee kunnostaa. Omat kiemuransa tuo kentän katsomon suojeluasia, jonka vastausta joudutaan odottamaan.

Laura Nuotio (kok.) ehdotti urheilukentän peruskorjauksen budjetille hintakattoa, jotta kulut pysyvät kurissa. Summaksi löydettiin budjetissa sille esitetty summa. Muutamia valtuutettuja hintakaton määrääminen arvelutti, sillä valtuustolle tulee aikanaan päätettäväksi kuitenkin mahdollinen lisäraha.

Äänin 19–13 hintakatto jäi toteutumatta. Keskustan kaikki 12 valtuutettua, kokoomuksen Kati Fonsell-Laurila , kristillisdemokraattien ainoa edustaja Reima Anolin , perussuomalaisten Pertti Kujala , Harri Känkänen ja Jaakko Salo sekä demareiden Vesa Aarnisaari ( Kirsti Kurjen varajäsen) ja Taina Ruuhilehto olivat sitä mieltä, että summa muotoutuu sen mukaan, mitä suunnitelmaan oli esitetty.

Hintakaton kannalla olivat kokoomuksesta Laura Nuotion lisäksi Kalle Malin , Markku Mäki-Teer i , Martina Ramsay , Totti Nuoritalo ( Henry Seppälän varajäsen) ja Jutta Varjus , vihreiden ainoa edustaja Heidi Bergström , perussuomalaisten Matias Mäkinen ja Janne Nurmi , demareiden Mikko Lemberg ( Raila Hakamäen varajäsen) ja Ismo Valve sekä vasemmistoliiton kumpikin edustaja Heikki Lehtinen ja Elli Kurkikangas . Kolme valtuutettua, demareiden Antt i Kotti, Minna Kotti sekä Riitta Lehtinen , äänestivät tyhjää.

Esille tuli myös ympäristölautakunnan myöntämä rakennuslupa urheilukentän huoltorakennus SoLuun. Jutta Varjus (kok.) totesi, ettei vastaavanlaisin perustein ole annettu rakennuslupia väliaikaiseksi tarkoitetuille rakennuksille. Hän kysyi, onko lautakunnan päätös lainmukainen. Valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen vastasi, että se oli ympäristölautakunnan päätös. Valtuusto ei myönnä rakennuslupia.

Totti Nuoritalo (kok.) oli pettynyt urheilukenttähankkeen käsittelyyn ja keskustelun tasoon. Hänestä homma lähti menemään vinoon, kun ei aluksi katsottu tarpeeksi lompakkoon ja mietitty tarpeita. Sitten tulivat valitukset ja muut.

– Millaisen kuvan annamme, kun emme pysty päättämään yhdestä urheilukentän korjauksesta? Tämä asia on saatava päätökseen.

Ismo Valve (sd.) ehdotti, että kenttä toteutetaan kuusirataisena kahdeksanrataisen sijasta. Hänestä tarkoituksenmukaisinta olisi keskittyä pelkkään kenttään ja sen remontoimiseen. Katsomo jäisi odottamaan suojelupäätöksen ratkeamista. Hänestä näin päästäisiin etenemään.

Riitta Lehtinen (sd.) komppasi Valvetta kentän osalta.

– SM-tason urheilijat voivat harjoitella kentällä, mutta kisat ovat kuitenkin muualla. Tehdään urheilukenttä kuntalaisille, tokaisi Lehtinen ja ehdotti aloitettavan suunnittelun 30 000 eurolla.

Useammallakin suulla arveltiin, ettei tuo eurosumma tule riittämään. Myös sitä oudoksuttiin, että nyt aloitettaisiin jälleen suunnitella alusta jo päätetty asia. Epäröitiin, pitävätkö valtionosuuksien saamiset uusissa ruljansseissa.

Tero Pirttilä (kesk.) totesi kentän suunnitteluun laitetun jo 100 000 euroa. Lisärahojen laitto arvelutti häntä.

Heikki Lehtinen (vas.) ehdotti, ettei kentän peruskorjaukselle varattaisi ensi vuodelle lainkaan rahaa. Puoluetoveri Kurkikangas oli samoilla linjoilla, koska ensi vuonna tuskin tapahtuu mitään katsomosta tehdyn valituksen suhteen. Äänestyksessä he jäivät yksin 33–2.

Sen sijaan urheilukentän peruskorjaukseen tarvitaan lisää tietoa. Valtuusto päätti äänin 21–14, että varsinaisen kenttäalueen korjaus suunnitellaan uudelleen kuuden radan mukaan.

Demari Ismo Valveen ehdotuksen puolella olivat valtuustopuoluetoverinsa Antti Kotti, Minna Kotti, Riitta Lehtinen, Mikko Lemberg ja Taina Ruuhilehto, kokoomuksen Kalle Malin, Markku Mäki-Teeri, Laura Nuotio, Martina Ramsay, Totti Nuoritalo ja Jutta Varjus, perussuomalaiset eli Vesa Aarnisaari, Pertti Kujala, Harri Känkänen, Matias Mäkinen, Janne Nurmi ja Jaakko Salo, vasemmistoliitto eli Elli Kurkikangas ja Heikki Lehtinen ja vihreät eli Heidi Bergström.

Alkuperäistä korjaussuunnitelmaa kannattivat kokoomuksen Kati Fonsell-Laurila, kristillisdemokraatti Reima Anolin ja kaikki keskustan valtuutetut eli Kari Ahlbom , Jarno Lehtimäki ( Minna Alitalon o.s. Nikkanen varajäsen), Irina Ojala-Sirro ( Hannu Kesäniemen varajäsen), Jani Kurvinen, Jaana Kyyrä , Tero Pirttilä, Mirja Rouhiainen ( Riitta Ryhtän varajäsen), Juha Salo , Maria Tapio , Heikki Tuomisto , Mikko Virtanen ja Mikko Älli .

Heikki Lehtinen (vas.) ehdotti lisättäväksi ensi vuodelle 100 000 euroa suunnittelurahaa sisäliikuntahallille. Hän sanoi monitoimitalon olevan auttamattomasti liian pieni. Uusien säädösten vuoksi Someron Voiman SM-tason futsal-joukkue joutunee pelaamaan liigapelinsä Eerikkilässä Tammelassa.

Ismo Valve sanoi liigatason joukkueen tuovan näkyvyyttä Somerolle. Hän muistutti palloiluhallia käyttävän myös höntsäporukat ja esimerkiksi yleisurheilijat.

Marttina Ramsay kertoi sisäliikuntatilojen vähyyden jatkuneen pitkään. Salipula on huutava. Jutta Varjus sanoi monarin olevan pullonkaula. Hän otti esiin tutkimuksen, jonka mukaan nuoret liikkuvat aivan liian vähän. Hänestä terveydellisesti ja ennaltaehkäisevästi liikuntamahdollisuuksiin tulisi lisätä panostusta, mutta investointeja on nyt kaupungilla paljon.

Harri Känkänen (ps.) totesi, etteikö juuri puhuttu, että urheilukenttää ollaan tekemässä kuntalaisille. Hän kysyi, montako somerolaista pelaa futsalin liigajoukkueessa.

– Just puhuimme, että pitää säästää, ja viiden minuutin päästä ehdotetaan uutta palloiluhallia.

Juha Salo (kesk.) ehdotti tehtävän ensin selvitys, tarvitaanko uutta sisäliikuntatilaa ja paljonko nykyisiä tiloja käytetään. Martina Ramsay muistutti dataa olevan tarjolla jo sekä urheilukentän että monitoimitalon käytöstä.

Heikki Lehtisen esitys kaatui äänin 26–7. Kaksi valtuutettua äänesti tyhjää. Suunnittelurahan lisäämisen kannalla olivat vasemmistoliiton valtuutetut, kokoomuksesta Kalle Malin, Martina Ramsay ja Jutta Varjus sekä demareista Taina Ruuhilehto ja Ismo Valve.

Martina Ramsay ehdotti, että keskustaajaman kehittämisrahoista vuodelta 2025 otettaisiin 250 000 euroa (jäisi vielä jäljelle 200 000 euroa). Rahat käytettäisiin alakoulujen muutostöihin. Euroja hän ei tarkoittanut laitettavaksi oppimisympäristöselvityksen jälkeisiin toimenpiteisiin, vaan Oinasjärven ja Pitkäjärven koulujen kunnostamiseen ja houkutteleviksi tekemiseen.

Elli Kurkikankaan (vas.) mielestä ehdotus oli hyvä, sillä on helpompi puhua ja toimia koulujen puolesta, kun asialle on taustatukea ja rahaa. Se on myös signaali panostuksesta kyläkouluihin.

Äänestyksen 21–14 mukaan raha jätettiin entisille sijoilleen keskustan kehittämiseen. Altavastaajiksi jäivät perussuomalaiset, vihreiden Heidi Bergström ja vasemmistoliiton Elli Kurkikangas sekä kokoomuksen valtuutetut, lukuun ottamatta Kati Fonsell-Laurilaa.

Keskustan kehittämishankkeista haluttiin ottaa pois myös silta Akustinpuistoon. Sitä ehdotti Matias Mäkinen (ps.). Hän arveli sillan maksavan pahimmillaan miljoonan. Hänestä nyt on tärkeämpiäkin investointikohteita.

Harri Känkänen (ps.) olisi yliviivannut myös Kermisen alueen kunnallistekniikkaan tarkoitetun rahan. Mäki-Teeri (kok.) ehdotti, että tehdään valmiiksi ensin ennemminkin Mäkelän alue.

Tero Pirttilä (kesk.) sanoi, että kehittämisohjelmasta on helppo poistaa hankkeita, mutta jos puhutaan keskustan kehittämisestä ja vetovoiman lisäämisestä, niin hankkeiden yliviivaaminen tuntuu oudolta.

Laura Nuotio ihmetteli, miksei voi ottaa pois hankkeita.

– Jo muokkaamme kehittämisohjelmaa, niin ei se ole pois elinvoimasta.

Martina Ramsay totesi kehittämisen olevan kovin keskustaajamapainotteista. Päädyt Oinasjärvellä ja Pitkäjärvellä on unohdettu.

– Se on lyhytnäköistä, että kaikki munat laitetaan samaan koriin.

Jaakko Salo (ps.) luetteli keskustassa olevan yllin kyllin palveluja, kuten uimahalli, uusi koulu ja kirjasto.

– Olisi tasapuolista, että investointeja tehtäisiin myös kyliin.

Äänin 27–8 silta päätettiin jättää investointilistalle ja äänin 20–15 Kermisen pellon kunnallistekniikkakin.

Harri Känkänen ehdotti Someron Vesihuollon tavoitteisiin lisäystä. Sen mukaan uuden jätevesiliittymän hinta olisi eri puolilla kuntaa sama. Valtuusto hylkäsi esityksen äänin 28–7.

Valtuusto hyväksyi omistamansa Kalevintien rivitalokauppaan kuuluneen maapohjan myynnin. Siitä oltiin yksimielisiä, että kaupungin vuokra-asunnot pitää saada sellaiseen kuntoon, että niitä kehtaa mahdollisille asukkaille esitellä ja kaupitella.

Valtuutettu Markku Mäki-Teeri sanoi, että kaupungin kaupan olevasta Asunto-osakeyhtiö Törmän kiinteistöstä oli ilmoiteltu huonosti. Mikko Älli (kesk.) säesti, että kannattaisi miettiä, missä mainostaa, eli muuallakin kuin kaupungin omilla ja Facebook -sivuilla.

– Olisi helpompi tehdä kauppaa, jos olisi useampi ostajaehdokas tiedossa.

Kaupoilla on pyritty kohentamaan kaupungin omistaman Somerasuntojen taloudellista asemaa, jotta olisi euroja, joilla kunnostaa asuntoja.

Valtuutettu Juha Salo (kesk.) tuumasi, että kaupungilla tulisi olla kokonaistilanne hallussa, eikä tehdä yksittäisiä ratkaisuja sitä mukaa, kun niitä tulee eteen.

– Asuntokannan on oltava houkutteleva, jotta tänne saadaan muuttamaan lapsiperheitä.

Hän ehdotti, että kaupunki varaisi tietyn summan asunto-osakkeiden myyntiin ja ostoon, jotta tänne saataisiin uudisrakennustuotantoa. Ja ehkä tätä kautta asuntoja sinne, minne asukkaita kaivataan eli Pitkäjärvelle ja Oinasjärvelle.

Valtuusto varasi ensi vuoden talousarvioon menoihin ja tuloihin 250 000 euroa asunto-osakkeiden myyntiin ja ostoon.