Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy keskustan kehittämisen viitesuunnitelman ja puistostrategian.

Kaupunginhallitus muutti ja tarkensi vielä joitain kohtia. Jo aiemmin oli päätetty, että uuden torin perustaminen korvataan tapahtuma-aukion perustamisella Kiiruun puiston viereen. Viitesuunnitelmaehdotuksessa tori olisi siirretty nykyiseltä paikaltaan Hämeentien varresta Kiiruun puiston reunaan.

Kaupunginhallituksen mielestä olisi löydettävä nykyistä toimivampi reitti Akustinpuistosta Helsingintielle, ja reitin tulisi tukea kaupungin maankäytön tavoitteita.

Siirtolapuutarhalle on löydettävä uusi paikka. Puistostrategiassa sitä oli esitetty Harju-Härkälän asuntoalueen liki olevalle alueelle, johon oli kaavailtu aiemmin omakotitontteja. Kaavoitus keskeytettiin, koska maaperä oli haastava rakentamiselle.

Someron syrän -kehittämishankkeen viitesuunnitelma on nimensä mukaisesti viite kaupungin toimille.

Kehitysideoita yksityiskohtaisemmin käsitellessä hankkeiden toteuttamisen muoto, kustannukset ja aikataulut tarkentuvat, ja onko kehityskohteita taloudellisesti mahdollisuuksia toteuttaa.