Koronan ilmaantuvuus ennätystasolla

0

Koronan ilmaantuvuus on ennätystasolla Varsinais-Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ilmoittama 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 275 ja on koko epidemian korkein (Turku 380, Salo 144, Somero 35). Sairaalahoidon ja erityisesti tehohoidon tarve on jo valtakunnallisesti ylittänyt sen, minkä ajatellaan olevan kriittinen raja.
Somerolla on todettu viimeisen kahden viikon aikana 6 koronatartuntaa.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä terävöitti tällä viikolla voimassa olevia suosituksiaan.
Suositusten mukaan oppilaitoksissa järjestettäviin joulujuhliin voivat osallistua ainoastaan oppilaat, opettajat sekä muu välttämätön henkilökunta.
Yksityistilaisuuksia järjestäessä tulee kiinnittää huomiota terveysturvallisiin käytäntöihin, joita ovat etenkin käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.
Jos pikkujoulujuhlia järjestetään sellaisessa paikassa, jossa koronapassia ei voida tarkistaa, koronakoordinaatioryhmä suosittelee harkitsemaan tarkkaan, voidaanko niitä ylipäätänsä järjestää.
Tällä hetkellä maskisuositus koskee 4. luokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita. Mikäli alakoulussa todetaan merkittäviksi arvioituja tartuntaryppäitä, voidaan maskisuositus ulottaa koskemaan myös 1–3 vuosiluokkien oppilaita.
Koulu- tai kuntakohtaisesti voidaan harkita myös hybridi- tai etäkouluopetukseen siirtymistä rajoitetuksi ajanjaksoksi, jos oppilaitoksessa todetaan merkittäviä tartuntaryppäitä.
Lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojuksien käyttö.
Harrastustiloissa ja niiden pukuhuoneissa on huolehdittava riittävistä turvaetäisyyksistä ja suunenäsuojuksen käytöstä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä harrastustiloja.
Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä ja terveyskeskusten vuodeosastoilla tulee kiinnittää erityistä huomiota turvallisiin vierailukäytäntöihin, riippumatta asukkaiden, potilaiden, henkilökunnan ja vierailijoiden rokotestatuksesta.