Oliko teknisellä lautakunnalla lupaa…

0
Alue oli google.mapsin mukaan tällainen muutama vuosi sitten ennen kuin alueella oli aloitettu vesi- ja viemäröintityöt.

Kaislarannassa on tehty – ja nyt jo todennäköisesti valmiiksi saatu – hulevesi- ja viemäriprojekti. Koska on sanonta, että keskeneräiseen työhön eivät puutu kuin herrat ja hullut, en ole uskaltanut ottaa asiaa esille, sillä en ole herra enkä omasta mielestäni hullukaan.
Tekninen lautakunta antoi todennäköisesti jossain kokouksessaan tilapäisen läjitysluvan alueen kiinteistöjen järjestäytymättömälle yhteisalueelle pyytämättä sen osakkailta lupaa. Myös Someron Vesihuolto on käyttänyt aluetta varastoalueenaan.
Olen tietoinen entisenä kyseessä olevan alueen osakkaana, että luvan kysyminen olisi ollut hankalaa, koska sen saamiseksi olisi tarvinnut kutsua järjestäytymättömän yhteisalueen osakkaat yhteisaluelain mukaisesti koolle.
En puuttuisi asiaan muuten, mutta kun alue on jätetty edellä mainittujen projektien ja käyttäjien jäljiltä suoraan sanottuna ruokottomaan kuntoon. Olen kuullut, että kaupungin virkamiehet ovat todenneet, että alue olisi saatettu samaan kuntoon kuin se oli ennen läjitysluvan antamista.
Onneksi nykyisin tietotekniikka toimii ja alueen kunto ennen läjitystä voidaan tarkistaa satelliittikuvista. Olen näin tehnyt ja havainnut, että alue oli suurin piirtein samanlaisessa kunnossa kuin naapuritontin joutomaa. Naapuritontilta on nyttemmin ruohikko leikattu ja alta paljastui täysin käyttökelpoinen nurmikko.
Kysynkin nyt, onko teknisellä lautakunnalla ollut oikeus antaa kyseinen lupa ja jos niin on, voiko alueen jättää tämänhetkiseen kuntoon.

Myöskin epätietoinen

—–

Vastaus edelliseen

Kaislarannan vesi- ja viemäröintiurakka valmistui marraskuussa 2019. Tänä syksynä Someron Vesihuolto Oy on suorittanut alueella kiinteistöiden liittämisiä uuteen vesijohdon runkolinjaan. Vesi- ja viemäröintiurakan aikana yhteisaluetta käytettiin tarvikkeiden ja murskekasojen väliaikaiseen varastointiin.
Kuten kirjoittaja kysymyksessään tuo julki, asian sopiminen järjestäytymättömän yhteisalueen kanssa olisi ollut erinomaisen hankalaa. Yhteisalue on perustettu 1950-luvalla. Kiinteistökauppojen, perikuntien jäsenten, kiinteistöiden lohkomisien ja näiden mukana yhteisalueeseen liittyvien oikeuksien siirtymisen selvittäminen yli kuudenkymmenen vuoden ajanjaksolta on asia, joka on vaativa työ maanmittauslaitoksellekin.
Väliaikaisen varastointialueen tarve tuli urakan yhteydessä ajankohtaiseksi ja urakoitsijalla tai kaupungilla työn tilaajana ei ollut edellä mainituista seikoista johtuen tiedossa selkeää vastapuolta, kenen kanssa sopia asiasta.
Alueen rannassa pidetään kesäisin kyläläisten veneitä. Näin ollen työmaalla päädyttiin ratkaisuun, että vastavuoroisesti alueen käytöstä kulkua rantaan tullaan parantamaan. Yhteisranta-alueelle tehtiin uusi rumpu, liittymä, kulkuväylä, pysäköintialue ja kääntöpaikka alas. Näistä toimenpiteistä informoitiin teknistä lautakuntaa 2.7.2019 kokouksessa.
Esitettyyn näkökantaan alueen jättämisestä ruokottomaan kuntoon urakan jälkeen voi kukin muodostaa oman mielipiteensä tutkimalla googlemaps-kuvia alueelta. Näistä selviää tilanne ennen vesi- ja viemäröintiurakan aloittamista (pois lukien sähkölinja, joka oli purettu Carunan toimesta ennen urakkaa).
Alueella on tällä hetkellä neljä Someron Vesihuollon murskekasaa. Nämä kasat liittyvät alussa mainittuun vesijohdon liittymistöihin ja niiden viimeistelyihin tulevana keväänä. Luultavammin moni kiinteistö, johon näitä liitostöitä on tehty, on myös oikeuksien omistaja yhteisalueessa.
Koska tällä hetkellä kyseisen yhteisalueen oikeuksien ja puhevallan käyttäminen on hyvinkin hankalaa, on kaupungilla tarkoitus pyytää maanmittauslaitokselta toimitusta tilanteen saattamista kaavan mukaiseksi ja samalla tilanteen selkeyttämiseksi.

Jyrki Rinta-Paavola
kaupungin maanrakennusmestari