Omatassu pitää huolta löytöeläimistä

0
Jamina ja Mia Satamo

Teksti ja kuvat Timo Kalenius

Hirsjärvelle avautui toukokuussa löytöeläinten vastaanottokoti Omatassu, jota pitävät Mia ja Pasi Satamo yhdessä tyttäriensä Jaminan ja Idan kanssa. Löytöeläiminä otetaan vastaan, pääasiassa kissoja ja koiria, mutta väliaikaisesti myös muita kotieläimiä ja lemmikkejä voidaan majoittaa.

Maatilalla on myös ravihevosia sekä kennel, jossa kasvatetaan tanskalais-ruotsalaisia pihakoiria.

Mia Satamo toimii myös Suomen Kennelliiton valtuuttamana ja kouluttamana kennelneuvojana.

– Meillä oli ollut Salossa vastaavanlaista toimintaa usean vuoden ajan. Kun 2012 ostimme tämän maatilan ja muutimme Somerolle, loppui myös toiminta Salossa, kertoo Mia Satamo.

– Kaupungin hakiessa uutta toimijaa Somerolle edellisen löytöeläinkodin lopettaessa, ei uutta tuntunut löytyvän, ja silloin he ottivat yhteyttä meihin. Lyhyen harkinnan jälkeen päätimme suostua tarjoukseen.

Eläinsuojelulain 15 pykälän mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Jokainen Suomen kunta on siis velvollinen huolehtimaan siitä, että sen alueella jokaiselle oman kotipihansa ulkopuolelta kiinniotetulle pienikokoisille seura- tai harrastuseläimille on olemassa säilytystila, johon ne voidaan toimittaa.

Eläinsuojelulain mukaan talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin.

– Toukokuun aloituksen jälkeen meillä on ollut hoidossa noin 50 kissaa ja joitakin koiria. Tällä hetkellä meillä on vain kaksi kissaa, mutta yleensä keväällä ja varsinkin loppukesästä alkaa eläimiä tulla enemmän. Meillä on 12 paikkaa kisoille ja joitakin paikkoja koirille, jotka onneksi aika nopeasti löytävät takaisin koteihinsa tai saavat uuden omistajan, toteaa Mia Satamo.

– Kaupunki maksaa kulukorvauksia ja 15 vuorokauden ylläpitokulut eläintä kohden, mutta kyllä tätä tehdään enemmänkin rakkaudesta eläimiin kuin rahan vuoksi. Elanto tulee normaalista päivätyöstä, jota me molemmat mieheni kanssa tämän lisäksi teemme, lisää Satamo.

Löytöeläinkoti Omatassu

-sijaitsee Hirsjärvellä

-vastaanottaa Someron alueella irrallaan tavattuja kissoja, koiria sekä muita pienikokoisia seura- ja harrastuseläimiä

-avoinna vain sopimuksesta, löytöeläimen tuonnista ja noudosta tulee aina sopia etukäteen soittamalla 050 552 9968 (klo 10–18)

-talteen otetut eläimet ilmoitetaan sivulla omatassu.fi/talteenotetut/ ja kodittomat omatassu.fi/kodittomat/

-pitäjät Mia ja Pasi Satamo

Tanskalais-ruotsalaisia pihakoiria kasvattava Kennel Yacatis on palkittu Suomen Kennelliiton Vuolasvirtapalkinnolla 2012 ja SuKoKan (Suomen koirankasvattajat ry) kasvattajapalkinnolla 2015.

Ohjeita

Irrallaan tavatuista kiinniotetuista eläimistä tulee soittaa aina ensin löytöeläinkotiin, jolloin sovitaan vastaanottamisesta tai hakemisesta. Löytöeläinkoti ei ole avoinna yleisölle. Eläimen nouto, vastaanotto ja haku (vain päivystysaikoina) järjestetään sopimalla aika puhelimitse. Lo↔yto↔ela↔intalon vastuulla ei ole ja↔rjesta↔a↔ ela↔inten kiinniottoa, loukuttamista tai ela↔inten etsinta↔a↔.

Varaudu hoitamaan kiinni ottamaasi eläintä, jos ei ole löytöeläintalon päivystysaika. Eläin tulee saada säänsuojaan ja sille tulee tarjota vettä. Kiinniottajan tulee muistaa, etta↔ myo↔s va↔liaikaisessa hoidossa tulee noudattaa ela↔insuojelulain ma↔a↔ra↔yksia↔ ja taata hoidossa olevalle ela↔imelle lain vaatimat asianmukaiset olosuhteet ja muu hoito.

Eläimen kadotessa ela↔imen omistajan kannattaa olla aktiivinen ja kysella↔ ela↔inta↔a↔n löytöeläinkoti Omatassusta seka↔ seurata asuinalueensa ilmoitustauluja ja nettisivustoja sekä sosiaalista mediaa, joissa lo↔ydetyista↔ ela↔imista↔ mahdollisesti ilmoitetaan. Esimerkiksi koko Suomen alueelta lo↔ytyy ilmoituksia www.karkurit.fi- sivustolta.

Jos koira on otettu talteen metsa↔styslain 53 ja 54 momentin nojalla, eli koiraa on pidetty ilman maanomistajan tai metsa↔stysoikeuden haltijan lupaa irti toisen alueella ja ajo tai haukku on kesta↔nyt toisen alueella yli puoli tuntia, tulee koiran omistajalle ilmoittaa viipyma↔tta↔, tai jos omistaja ei ole tiedossa pita↔a↔ ilmoitus tehda↔ poliisille. Poliisin tulee tehda↔ ilmoitus lo↔yto↔ela↔inten talteenottopaikkaan (ela↔insuojelulaki 15 §).

Jos omistaja epa↔ilee etta↔ ha↔nen ela↔imensa↔ on anastettu, on syyta↔ tehda↔ rikosilmoitus poliisille.

Someron kaupunki