Remontti aloitettaneen tammikuun puolivälissä

Ympäristölautakunta myönsi rakennusluvan urheilukentän huoltorakennukselle. Sinne tulee kentän käyttäjien puku- ja pesutilat, paikka tuomareille sekä huolto-, varasto- ja toimistotiloja. Osa jää edelleen nuorisotoimen käyttöön. Runsaan 800 neliön rakennus sijaitsee aivan liki kenttää.

Kaupunki saneeraa huoltorakennuksen lukion entiseen väistötilaan, kuten oli alunperin kaavailtukin.

Ympäristölautakunta äänesti luvan antamisesta. Kokoomuksen Totti Nuoritalo ehdotti, ettei lupaa myönnettäisi. Hän perusteli kantaansa, että rakennus on rakennettu väliaikaiseksi. Hänestä valmiista rakennuksesta jälkikäteen tehdyistä pääpiirustuksista näkee, että sillä ei ole perustuksia, salaojia, routasuojauksia eikä pohjarakentamista ole tehty pysyvän rakennuksen mukaisesti. Näillä perusteilla hän ehdotti, että ympäristölautakunta ei myönnä tällä hetkellä pidennetyllä väliaikaisella luvalla olevalle urheilukentän huoltorakennukselle pysyvän rakennuksen rakennuslupaa.

Luvan epäämisen puolella olivat myös vihreiden Heidi Bergström sekä sosiaalidemokraatit Mikko Lemberg ja Sanna-Maria Rajala.

Äänin 5–4 lupa päätettiin myöntää. Luvan kannalla olivat lautakunnan keskustalaiset Eevi Haho, Hannu Kesäniemi, Outi Laine ja Visa Moisander sekä perussuomalaisten Jaakko Salo.

Ympäristölautakunnan puheenjohtaja Hannu Kesäniemi totesi, että asiantuntijoita on käytetty ja heitä on uskominen. He ovat lausunnoissaan todenneet, että rakennuksella on edellytykset vakituiseen käyttöön ja pysyväksi rakennukseksi.

Asiantuntijat ovat lausunnoissaan todenneet, että rakennus täyttää lujuus- ja kosteusteknisiltä ominaisuuksiltaan pysyvän rakennuksen vaatimukset. Rakennuksen kantavat rakenteet sekä perustus- ja alapohjarakenteet ovat kunnossa. Vaurioita ei ole.

Rakennuksen perustuksella yhdessä maaperän ja täyttöjen kanssa on riittävä kapasiteetti kantamaan rakennuksen kuormat.

Raportin laatineen diplomi-insinööri Antti Jaakkolan mielestä rakennus voidaan ottaa rakennustekniikan puolesta turvallisesti käyttöön, kunhan huomioidaan tiettyjä asioita. Esimerkiksi tehdään teräspilareiden ja palkkien liitoksen korroosiosuojaus yläpohjatilassa sekä pääsisäänkäynnin kohdalla varmistetaan alapohjatilan tuuletus ja poistetaan muutkin tuuletuksen esteet.

Sadevesiviemärijärjestelmä tulee asentaa ja tulevat märkätilat huomioida rakenteissa. Mahdollisuuksien mukaan tulee tehdä maanpinnan kaadot päätyseinille.

Nurmikko ja muu kasvillisuus pitää poistaa rakennuksen vierustoilta ja jatkossa myös pitää vierustat kasvivapaina.

Tällä hetkellä tiloissa on nuorten starttipaja, nuorisotiloja ja Somero-opiston kankaankudonnan opetusta. Nuorisotoimen käyttöön jää rakennuksen koulukeskukselle päin oleva pääty. Opiston kangaspuille etsitään uutta sijoituspaikkaa.

Väistötilan nykyiset luokkahuoneet muutetaan pukuhuoneiksi ja muiksi liikunnan aputiloiksi. Aula jää yhteiskäyttöön. Sinne rakennetaan uusi inva-wc sekä lastenhoitohuone.

Lisäksi huoltorakennuksen Kiiruun koulukeskuksen puoleisen sisäänkäynnin yhteyteen tehdään terassi ja kioski uudisrakennuksina.

Kiinteistöön asennetaan uusia ikkunoita, ovia, luiskia ja portaita. Ulkonäöltään rakennus ei juurikaan muutu.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että remontoimisen alkuun pyritään pääsemään tammikuun puolivälissä.

Rakennus on tehty vuonna 2013 lukion väliaikaisiksi tiloiksi, kun uutta koulukeskusta alettiin rakentaa. Kiiruun koulukeskuksen valmistuttua siellä on ollut nuorisotoimintaa, nuorten starttipaja ja Somero-opiston kankaankudontaa.