Somerolla 230 työtöntä ja 70 avointa työpaikkaa

0
Kuljetusalalla on ollut kuluvana vuonna 70 prosenttia enemmän työpaikkoja auki kuin viime vuonna. Arkistokuva: Mikael Rydenfelt.

Somerolla oli marraskuussa lähes 70 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Marraskuussa työttömiä oli 230. Näistä lomautettuna oli 20.

Someron työttömyysaste oli 6,4. Se on Varsinais-Suomen keskitasoa.

Luvut selviävät Varsinais-Suomen Ely-keskuksen julkaisemasta Työllisyyskatsauksesta.

Työmarkkinat kehittyvät kaupungissa ja alueella muutenkin suotuisaan suuntaan. Avoimien työpaikkojen määrä on ollut koko vuoden viime vuotta korkeammalla. Marraskuussa avoinna oli 70 työpaikkaa.

Avoimien työpaikkojen määrässä on mukana laaja kirjo erilaisia työpaikkoja erilaisilla työehdoilla.

Avoimien työpaikkojen määrän muutos on maakunnan rajuin juuri Salon seutukunnassa. Seudulla oli marraskuussa auki yli 200 prosenttia enemmän työpaikkoja kuin vuosi sitten.

KUNTIEN VÄLISET erot työttömyydessä ovat isot. Työttömyysprosentti on korkein Turun kaupungissa (12,2) ja alin Sauvossa (3,5). Työttömyysaste oli koko maan tasoa (9,6 prosenttia) alhaisempi 26 varsinaissuomalaisessa kunnassa. Koko maan tasoa korkeampi työttömyysaste oli vain Turun kaupungissa.

Muissa maakunnan kunnissa paitsi Turussa työttömyys jää reilusti alle 10 prosentin tason.

Nuoria oli työttömänä vähemmän kuin vuotta aiemmin lähes kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Nousua oli vain Vehmaalla, Pyhärannassa ja Pöytyällä.

TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄ oli lähes kaikissa ammattiryhmissä pienempi kuin vuotta aiemmin. Ainoastaan vartiointi-­, rakentamis- ja siivoustehtävissä määrä oli hienoisessa kasvussa.

Työttömien työnhakijoiden määrä supistui voimakkaimmin opetusalalla, hoitosektorilla sekä majoitus-­ ja ravitsemusalan töissä.

Työttömien määrä väheni Varsinais-Suomessa kaikissa seutukunnissa niin nuorten, miesten, naisten kuin yli 50-vuotiaidenkin kohdalla. Poikkeuksena tästä suuntauksesta on ollut vain pitkäaikaistyöttömyys ja nyt myös ulkomaalaisten työttömyys on noussut viidellä prosentilla viime vuodesta.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi yli 28 prosentilla eli yhteensä 1 700 henkilöllä viime vuodesta, vaikka onkin ollut laskussa viime kuukaudet yli vuoden työttömänä olleiden osalta.

MARRASKUUN viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 7 100 kappaletta eli enemmän (+75 prosenttia) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 26 600 kpl eli 12 000 (+82 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna marraskuun aikana 15 600 kappaletta, joista 9 000 oli uusia, marraskuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli marraskuussa tarjolle 98 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja käytännössä kaikilla aloilla osaajia haetaan enemmän kuin viime vuosina.

Eniten paikkoja on ollut auki rakentamisessa, jossa työvoiman kysyntä on ollut yli 60 prosenttia kovempaa tänä vuonna verrattuna vuoden takaiseen. Teollisuudessa (ei metalli) on paikkojen määrä yli kaksinkertaistunut verrattuna viime vuoteen. Myös tekniikan alalla, sotesektorilla ja kuljetuksissa on paikkoja 70 prosenttia enemmän auki verrattuna viime vuoteen.

JOULUKUUSSA työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä yleensä nousee. Kyse on työttömyyden normaalista vuosirytmistä.