Suhtaudutaan vakavasti

0

Koronavirustautiin kuoli Suomessa viime vuonna 558 henkilöä. Eli joka sadas kuolema oli koronan aiheuttama. Covid-19 oli lisäksi vaikuttamassa 72 henkilön kuolemaan muuna kuin tilaston peruskuolemansyynä. Heistä useimmat olivat monisairaita.
Kaikkiaan kuoli 55 500 henkeä, mikä on noin 1 500 enemmän kuin edellisvuonna. Väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettu kokonaiskuolleisuus ei kuitenkaan kasvanut edellisvuodesta, vaan pysyi lähes ennallaan, selviää Kuolemansyyt-tilaston tiedoista.
Muissa kuolemansyissä ei tapahtunut suuria muutoksia. Eniten kuolemia (42 000) aiheuttivat edelleen verenkiertoelinten sairaudet, kasvaimet ja muistisairaudet.
Itsemurhiin (717) ja tapaturmiin (2 200) kuolleiden määrä väheni hieman edellisvuodesta ja alkoholiperäisten syiden vuoksi kuolleita oli saman verran (1 700). Huumausaineisiin kuolleiden määrä (258) kasvoi edellisvuodesta.
Vaikka korona ei tilastollisesti ole pahimpia kuolemanaiheuttajia, on kyseessä pandemia, johon on suhtauduttava vakavasti. Viime vuoden tilasto ei pysty kertomaan, mitä kaikkea se joko välittömästi tai välillisesti tulee vielä aiheuttamaan. Tehdään siis ainakin itse kaikkemme sen pysäyttämiseksi.