Vammaisneuvostolle jäsenet

0

Kaupunginhallitus nimesi vammaisneuvoston toimikaudelle, joka päättyy 2025.

Kaupunginhallituksesta siihen kuluvat Riitta Lehtinen (varajäsen Riina Lehtinen) ja Kirsti Kurki (Kati Fonsell-Laurila).

Perusturvalautakunnasta siihen kuuluu Minna Kotti (Ismo Valve), sivistyslautakunnasta Reima Anolin (Irina Ojala-Sirro) ja teknisestä lautakunnasta Laura Nuotio (Leena Pyykkö). Ympäristölautakunta nimeää jäsenensä seuraavassa kokouksessaan.

Someron Seudun kehitysvammaisten tuen edustaja on Maarit Halme (Auli Lehtonen), Someron seudun näkövammaisten Marja Ojala (Kaarina Träff), Someron Sydänyhdistyksen Merja Mattila (Pia Maavirta), Someron reumayhdistyksen Birgitta Järvinen (Pirjo Mattila) ja Someron Seudun Hengitysyhdistyksen Mari Kuusinen (Merja Grönholm).

Vammaisneuvosto vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto kutsuu kokouksiinsa eri hallintokuntien työntekijöitä asiantuntijoina, käsiteltävänä olevien asioiden mukaan. Neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.