Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkosuunnitelma palautettiin valmisteluun

0

Sivistyslautakunta haluaa vaihtoehdon, jossa 1.–9. luokat eivät ole samassa koulussa

Sivistyslautakunta päätti palauttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksen uudelleenvalmisteluun. Lautakunta haluaa vaihtoehtojen joukkoon myös sellaisen, jossa ei ole yhtenäiskoulua, eli peruskoulun kaikkia 1.–9. luokkia saman katon alla Kiiruun koulukeskuksessa.

Lautakunta palaa asiaan helmi-maaliskuussa. Aikataulusiirrosta huolimatta Leivonpesän päiväkotiratkaisun suunnittelua jatketaan.

Sivistysjohtajan luonnoksessa esitettiin alakoulun 3.–6. luokkien opetuksen siirtoa Pitkäjärven koululta Joensuun kouluun ja Oinasjärveltä Kirkonmäelle. Kun oppilaiden määrä vähenee, niin Kirkonmäen alakoulu lakkautetaan ja oppilaat siirretään yhtenäiskouluun Kiiruun koulukeskukseen. Tämän lisäksi Joensuun koululle jäisi 1.–6. luokkien opetus.

Oinasjärven ja Pitkäjärven koululle jäisivät 1.–2. luokat, ja liki olevien Leppäkertun ja Sammalniityn päiväkotien toiminta siirtyisi kouluille.

Muutokset on tarkoitus tehdä vähitellen.

Sivistysjohtaja oli muuttanut aiempaa ehdotustaan kuntalaisten kuulemisten jälkeen. Oppilasmäärien tarkastelu oli siirretty tuonnemmaksi, vuonna 2025 tehtäväksi, ja muutoksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon olisi tehty lukuvuosien 2026–2029 aikana.

Tarjolla ei ollut yhtä erinomaista kompromissia

Sivistyslautakunnan oli tarkoitus päättää keskiviikkoiltana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tulevaisuuden palveluverkosta. Eli siitä, miten palvelut aikaisintaan neljän, viiden vuoden päästä Somerolla järjestetään. Esimerkiksi missä toimipisteissä päiväkodeissa ja kouluissa Somerolla on jatkossa varhaiskasvatusta ja alaluokkien 1–6 opetusta.

Mielipiteitä ja ehdotuksia sinkoilleen keskustelun jälkeen lautakunnan puheenjohtaja Antti Kotti ehdotti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun.

– Emme olleet valmiita tekemään päätöstä näillä tiedoilla ja vaihtoehdoilla. Ei ollut tarjolla yhtä erinomaista kompromissia, kertoo Kotti lautakunnan yksimielisen päätöksen asian uudelleenvalmisteluun lähettämisestä.

Sivistyslautakunta haluaa, että valmistellaan myös vaihtoehto, jossa ei muodosteta yhtenäiskoulua. Yhtenäiskoulu tarkoittaa, että kaikki peruskoulun luokat ykkösestä yhdeksänteen ovat saman katon alla Kiiruun koulukeskuksessa.

Puheenjohtaja aisti, ettei lautakunta pitänyt hyvänä, että 1.–6. luokkalaiset siirretään Kiiruun koulukeskukseen eikä siitä muodostuvaa 1.–9. luokkien isoa yhtenäiskoulua.

Lautakunnassa puhuttiin esimerkiksi siitä, että kunnan päätykouluihin (Oinasjärvi ja Pitkäjärvi) jäisivät 1.–4. luokat ja 5.–6. luokat siirtyisivät koulukeskukseen.

Koulun vaihtamisen tulisi olla mahdollisimman helppoa, turvallista ja opiskelua tukevaa.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoesityksessä osalle lapsista olisi tullut koulunvaihto toisen luokan jälkeen, ja jälleen muutaman vuoden jälkeen koulukeskukseen.

Ennen päätöstä on myös selvitettävä tarkemmin, miten varhaiskasvatus ja joustava alkuopetus nivotaan peruskoulupalveluihin, ja että kaikki lapset ympäri kuntaa ovat samanarvoisessa asemassa.

– Kukaan ei halua sulkea kouluja. Onneksi meillä ei ole vielä mikään hätä päättämisen kanssa. Keinoja etsitään ja painotuksia punnitaan, miten sopeudutaan ikäluokkien vähenemiseen, toteaa Antti Kotti.

Sivistyslautakunta palaa asian äärelle helmi-maaliskuussa, kun lisävaihtoehtoja on selvitetty. Kotti toivoo, että tuolloin lautakunta saisi aikaan jonkinlaiset linjaukset.

– Ettei jouduttaisi muutaman vuoden päästä aloittamaan alusta ja laatimaan uutta oppimisympäristöselvitystä. Konkreettisesti toimeen ryhdytään vasta tulevalla valtuustokaudella, 2025.

Antti Kotti kiitti kuntalaisia monista palautteista, joita kansalaisilta tuli ehdotukseen.

– Ehdotukset olivat silmiä avaavia, niihin oli paneuduttu ja niissä oli avattu perheiden näkökulmia.

Sivistysjohtajan luonnoksessa esitettiin muun muassa, että Oinasjärven ja Pitkäjärven koululle muodostettaisiin joustava alkuopetus. Niihin jäisivät 1.–2. luokat. Lähellä olevien Leppäkertun ja Sammalniityn päiväkotien toiminta siirtyisi kouluille, kun niille olisi remontoitu tilat päiväkotitoimintaan sopiviksi.

3.–6. luokkien opetus siirrettäisiin Pitkäjärven koululta Joensuun kouluun ja Oinasjärveltä Kirkonmäelle. Kun oppilaiden määrä vähenee, niin Kirkonmäen alakoulu lakkautetaan ja oppilaat siirretään yhtenäiskouluun Kiiruun koulukeskukseen. Joensuun koululle jäisi 1.–6. luokkien opetus.

Muutokset on tarkoitus tehdä vähitellen.

Sivistysjohtaja muutti aiempaa ehdotustaan kuntalaisten kuulemisten jälkeen. Oppilasmäärien tarkastelu oli siirretty tuonnemmaksi, vuonna 2025 tehtäväksi. Muutoksia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon olisi tehty lukuvuosien 2026–2029 aikana.

– Rajat siirtyivät parilla vuodella eteenpäin. Näin kylien asukkailla on aikaa ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Kylillä on selkeä halu tehdä yhteisönsä eteen töitä, toteaa sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm.

Uutta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkostoa on ryhdytty laatimaan, sillä syntyvyyden ja ennusteiden mukaan lasten määrä vähenee rajusti tulevina vuosina Somerolla. Palveluverkko halutaan sopeuttaa vastaamaan tulevia olosuhteita ja käytettävissä olevia euroja.