Ely tukee bussiliikennettä Saloon

0

Someron ja Salon välistä liikennöintisopimusta J. Vainion Liikenne Oy:n kanssa jatketaan vuodella, sillä nykyinen vuorotarjonta ei synny markkinaehtoisesti.

Linja-autovuoroilla on keskeinen rooli kuntien sisäisissä koulukuljetuksissa ja kuntarajat ylittävillä työ- ja toisen asteen opiskelumatkoilla. Valtakunnallisten linjausten mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa 50 prosentista hankintakustannuksista. Somero ja Salo maksavat kumpikin 25 prosenttia kustannuksista.