Ennakkoäänet on annettu

0
Ari, Kerttu ja Antti Mäkitalo kävivät porukalla äänestämässä aluevaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä.

Someron ennakkoäänestysprosentti aluevaaleissa oli 26,4, eli tismalleen sama kuin valtakunnallisesti.
Yhteensä 1 890 somerolaista äänesti ennakkoon, heistä miehiä 864 ja naisia 1 027.
Varsinais-Suomen äänestysprosentti oli parempi, 27,9 prosenttia. Hyvinvointialueemme 27 kunnasta korkein äänestysprosentti oli Kustavissa, 38,3, ja alhaisin Pyhärannassa, 17.