Isot hulevesihankkeet alkamassa – 550 000 Turuntielle, 1,4 miljoonaa Lamminniemeen…

0
Turuntielle tulee

Afry Finland Oy:n suunnittelema Turuntien hulevesiviemäröinti on lähdössä käyntiin ensimmäisenä tänä vuonna tehtävistä, kaikkiaan kolmesta keskustan hulevesihankkeesta. Viimeiseksi Somerolle on valmistunut mittava hulevesiviemäröinti Kaislarantaan.

Tekninen lautakunta päätti tiistain kokouksessaan hankkeen käynnistämisestä. Suunnitelmat ja piirustukset on asetettu nähtäville kaupungintaloon sekä kaupungin nettisivulle 11. helmikuuta asti.

Linja ulottuu ja lähtee Mäntytien kevyenliikenteen pätkän vaiheilta, kulkee pitkin Turuntien varren kortteleita, Pappilantien ja Leppätien vartta ja kortteleita, päätyen lopuksi aina Jaatilanjokeen asti.

Mäkelän asemakaavasta on tehty valitus, mutta myöhemmin asian ratketessa viemäröinti laajenee myös sinne.

Mäkelän alueelle on suunniteltu rakennettavaksi hulevedelle myös puskuri- /viivytysallas, joka omalta osaltaan keventää Someron jätevedenpuhdistamon puhdistamisurakkaa.

– Tulevan hulevesialtaan on tarkoitus palvella Mäkelän alueelle tulevaa kunnallistekniikkaa. Ja onhan siellä alueella ollut haasteita jo aikaisemmin viemäriverkon kapasiteetin kanssa. Tämä hulevesiverkosto parantaa sitä tilannetta, tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa.

Turuntien hule-hankkeelle on budjetoitu tälle vuodelle 550 000 euroa. Sillä summalla se on pienempi kuin Kaislarannan vastaava. Siellä rahaa kului kaikkiaan noin 800 000 euroa, joka sisälsi myös vesijohtoja, muita viemäröintejä sekä teiden tekoa.

Muun muassa Turuntien alituksia hulevedelle tulee kaikkiaan viiteen kohtaan. Turuntien verkostossa myös hulevesiputki on Lamminniemen verkostoa isompaa, vaikka metrimäärät ovatkin Lamminniemeä pienemmät.

Huomattavasti edeltäviään hankkeita isompi hulevesiverkoston rakentamishanke on alkamassa tänä vuonna vielä myös Lamminniemellä. Maanrakennusmestari Jyrki Rinta-Paavola kertoo, että sen osalle on budjetoitu 1,4 miljoonaa euroa.

– Afry Finland on myös sitä vasta suunnittelemassa, joten Lamminniemen verkoston kustannusarvio on vielä tässä vaiheessa hyvin karkea.

– Nämä summat, joita huleveteen nyt Somerolla ollaan investoimassa, ovat sen verran isoja, että jokainen voi laskeskella, miten hyvin kaupungin keräämät hulevesimaksut niitä jatkossa tulevat kattamaan, Rinta-Paavola vertailee.

Kolmas , edellisiä pienempi hulevesiviemäröinti, alkaa tänä vuonna vielä myös Rinnetien–Pääskytien kulmilla.

– Uskon, että kaikkien kolmen urakan on mahdollista valmistua tänä vuonna. Pitää muistaa, että tilaajapuolenkin työmäärä on tämän kokoisissa hankkeissa iso. Saa nähdä, riittävätkö resurssit, vai tarvitaanko ulkopuolisia, Rinta-Paavola kysyy aiheellisesti.