Laadukkaat mielenterveys- ja päihdepalvelut

0
Käynti mielenterveyspalveluja saamaan on torin puolelta Jukolan taloa.

Olemme aluevaalien alla arvokeskustelun ytimessä ja nostan tähän keskusteluun mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Tulevan aluevaltuuston on otettava päätöksenteossaan lähtökohdaksi laadukkaiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden tasapuolinen ja nopea saatavuus lähipalveluna koko Varsinais-Suomen alueella.

Aluevaltuutetuilla tulee olla selvä näkemys laadukkaiden mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisestä. Päätöksenteon keskiössä tulee olla avun tarvitsija, vaikuttava hoitoketju ja joustavat toimintatavat, ei vät säästötoimet ja palveluiden keskittäminen. Pahinta olisi nyt päätyä palveluverkon supistamisen ja keskittämisen tielle.

Aluevaltuuston on annettava riittävät resurssit mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämiseen. Emme saa ajautua tilanteeseen, jossa laitamme nämä palvelut säästökuurille ja myöhemmin korjaamme huonojen päätösten jälkiä. Puhumattakaan ihmisten, perheiden ja yhteisöjen mittaamattomasta kärsimyksestä, jota tällaiset säästötoimet aiheuttaisivat.

Koronakriisi haastaa meidän totuttuja työ- ja toimintatapoja ja on ohjannut meitä käyttämään uusia teknologioita, etäpalavereita ja uusia yhteydenpitovälineitä. Nämä avaavat meille uusia mahdollisuuksia organisoida työtämme ja kehittää tulevaisuuden vastaanottokäytäntöjä. Etäpalaverit, sähköiset vastaanottopalvelut, tietokoneen välityksellä tapahtuvat hoitokontaktit ja nettiterapiat tehostavat osaltaan hoitoa ja helpottavat hoidon järjestämistä. Uudet teknologiat ja niiden tuomat mahdollisuudet tulisi nähdä yhtenä välineenä vaikuttavassa hoitoketjussa, mutta ei ensisijaisina työkaluina, joilla haetaan tehokkuutta ja säästöjä mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Ammattiapua ei pidä keskittää isoihin kaupunkeihin norsunluutornisairaaloihin linnoittautumaan puhelinkoppeihin ja tietokonehuoneisiin kauas avun tarvitsijasta. Mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee saada koko Varsinais-Suomen alueella paikallisesti ja ihmisten välisen kohtaamisen tulee olla hyvän hoidon lähtökohta myös tulevissa palveluverkoissa. Avun tarvitsijalle on annettava mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun ammattilaisen kanssa kasvotusten, vaikka organisaatiorakenteet muuttuvat ympärillä.

Reima Anolin