Liisa Mattila ehdolle kulttuuritoimikuntaan

0
Liisa Mattila

Kaupunki ehdottaa Varsinais-Suomen liiton kulttuuritoimikuntaan Someron kulttuurituottaja Liisa Mattilaa kaudeksi 2022–2025.

Maakuntahallitus päätti marraskuussa asettaa kulttuuritoimikunnan osaksi Varsinais-Suomen liiton luottamuselinorganisaatiota.

Kulttuuritoimikunnan tehtävänä on huolehtia alueen taiteen ja kulttuurin edunvalvonnasta kansallisella tasolla, vahvistaa kulttuuria alueen kehittämisen elementtinä ja osallistua kulttuuriyhteistyöhön. Se toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen liiton kulttuuriasioista vastaavan erikoissuunnittelijan kanssa ja valmistelee maakuntahallitukselle kulttuuriin liittyviä asioita. Toimikunta osallistuu aktiivisesti myös maakuntastrategian laadintaan ja sen toteuttamisen seurantaan.

Kulttuuritoimikunta kokoontuu kokouksiin 4–5 kertaa vuodessa.