Salassapidosta…

0

Autonavaimet löytyneet Hirsjärven ladulta lauantaina. Voi kysellä Somero-lehdestä.

Toimitus

Yhä useampaa työntekijää tässä maassa koskee salassapitovelvollisuus ja sen rikkominen on peruste työsuhteen purkamiselle. Liian usein unohdetaan, että myös työnantajaa ja sen palveluksessa olevaa työnjohtoa koskee aivan samat asiat. Yksittäisen työntekijän henkilötietojen osoitteiden, puhelinnumeroiden, elämäntilanteen tai vastaavan vuotaminen voi johtaa myös vastuuseen asettamiseen. Työnjohto saa usein tietoonsa paljon työntekijää henkilökohtaisesti koskevia tietoja, kuten sairauspoissaolot ja niiden syyt. Työnjohdoltakin edellytetään täyttä salassapitovelvollisuutta jopa siinä määrin, ettei se saa edes vahvistaa työntekijän työskentelevän heillä, vaikka kysyjä siitä varma olisikin. Aihetta on tarkistaa näitä käytäntöjä myös Somerolla.

Totta vai tarua

Hyvä kun lehti tuo esiin liikunnan etuja. Joulun syömiset nostivat painoa ja verenpainetta. Nyt liikunnalla on verenpaine laskenut jo 20:llä, paino yli kilon. Kai tästä vielä toipuu normaaliin kuntoon.

Ylensyönyt