Suunnittelut ja asiantuntijapalvelut puitesopimusten piiriin

0
Katajakoti nousi harjakorkeuteen tammikuussa 2014. Kuva Sauli Kaipainen.

Tekninen lautakunta päätti lähteä rakentamispuolella puitesopimusten tekoon. Kyseessä ovat ensimmäinen kerta Somerolla, kun tähän käytäntöön teknisessä toimessa siirrytään.

Tekninen toimi tilaa vuosittain suunnitteluun liittyviä asiantuntijatöitä noin 40 000–80 000 eurolla, arkkitehti- ja rakennusteknistä suunnittelua noin 20 000–50 000 eurolla ja LVIAS-suunnittelu- ja asiantuntijatöitä noin 20 000–30 000 eurolla.

Puitesopimukset tehdään ajalle 1.2.2022–31.5.2023. Optiona on yksi vuosi.

– Tämäntyyppisesti puitesopimuksia ei ole meillä ennen kilpailutettu. Syynä uuteen käytäntöön siirtymiseen on ollut, että hankinta ja käytäntö on helpompaa. Voimme aina nopeasti ottaa suunnittelijoita käyttöön, eikä tarvitse erikseen aina kilpailuttaa, pienemmässäkään hankkeessa. Siinä on tämän järjestelmän suurin hyöty, tekninen johtaja Marko Mäkinen laskeskelee.

– Elikkä me tehdään muutaman vuoden sopimus ja katsotaan, miten homma lähtee toimimaan. Tavoitteena on ollut nopeuttaa hankkeita ja viedä niitä tällaisella puitesopimusjärjestelmällä nopeammin eteenpäin, Mäkinen jatkaa.

Kilpailutus suoritettiin laajana, sillä pyynnöt lähetettiin kaikkiaan lähes kahdellekymmenelle rakentamissuunnittelun toimijalle. Sopimusaikana toimeksiannot tilataan etusijajärjestyksessä, taikka ”minikilpailuttamalla” hankkeet valittujen toimijoiden kesken. Edellytetty vasteaika työn aloittamiselle on yksi viikko.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut arkkitehti- ja pääsuunnitteluita varten tehdään sopimusvuosina Arkkitehtitoimisto Ark’ Aboa Oy:ltä, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy:n sekä Arkkitehdit Korolainen & Heinon kesken. Määräaikaan mennessä kilpailutukseen saatiin viisi tarjousta.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut rakennusteknisiä suunnitteluita varten tehdään sopimusvuosina AFRY Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja WSP Finland Oy:n kesken. Määräaikaan mennessä saatiin neljä tarjousta.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut LVIAJ-suunnitteluita varten tehdään sopimusvuosina LVI-insinööritoimisto ALFA Oy:n, Hepacon Oy:n ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n kesken. Määräaikaan mennessä kuusi yritystä toimitti vastauksensa.

Suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut sähkösuunnittelijoita varten tehdään Suunnittelutekniikka Kitula Oy:n, Insinööritoimisto Thelec Oy:n ja Sweco Talotekniikka Oy:n kesken. Tarjouksia saapui viisi kappaletta.

Käynnistyvien hankkeiden suunnittelutehtävät on tarkoitus teettää valituilla puite- sopimuskumppaneilla. Käynnistyvät hankkeet ovat pääasiassa korjausrakennus- ja laajennushankkeita, mutta sopimusaikana voi tulla myös uudisrakennuskohteita.

Toimeksiannot tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa.

Suuremmissa yli 60 000 euron suunnittelu- tai asiantuntijapalvelun hankinnoissa tai erityisen vaativissa hankkeissa kaupunki pidättää itsellään oikeuden kilpailuttaa työn suorittaja erikseen, tai käyttää tätä puitesopimusta.

Sopimukset eivät synny tällä teknisen lautakunnan päätöksellä, vaan vasta erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla.