Historian ensimmäisten aluevaalien ennakkoäänestys alkoi keskiviikkona ja päättyy ensi viikon tiistaina 18.1. Somerolla päästiin alkuun mukavanlaisesti. Tahti toivottavasti jatkuu. Varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina 23.1.

On tärkeää, että kaikki äänioikeutetut käyttävät vaaleissa ääntään. Äänestäminen on kannanotto hyvinvointivaltion tulevaisuuden suunnasta.

Nyt päätetään siitä, miten alueiden sosiaali- ja terveys-, sekä palo- ja pelastustoimen palvelut järjestetään tulevaisuudessa. Kyse on hengen ja terveyden turvaamisesta hätätilanteissa, mutta ennen kaikkea hyvän ja toimivan arjen perusedellytysten rakentamisesta kaikille ihmisille. Palvelujen tulee olla saavutettavia ja laadukkaita ja palveluverkon toimiva. Tärkeää on myös, että reilut työolot toteutuvat ja työssäjaksamiseen kiinnitetään huomiota.

Ehdokkaita on runsaasti; mukana on myös 13 somerolaista yhteisten asioiden hoitajaa. Siis tutkaile ja etsi arvojesi mukainen henkilö ja sitten lähde äänestämään häntä.