Tyrmäys rajoituksille

0
30 km/t yleistyy euroopanlaajuisesti. Noin puolet henkilövahinkoon johtavista tieliikenteen onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Kuva Sauli Kaipainen.

Raimo Rönkkö on ollut yhteyksissä tekniseen toimeen Joensuuntien sekä Kirkonmäen koulun alueen nopeusrajoitusten alentamisesta 40:stä 30:een kilometriin tunnissa.

– Yksimielisesti lautakunta oli sitä mieltä, että ei pudotettaisi. Muun muassa tällä uudella keskustataajaman kehittämishankkeellakin, eli Somero Syrän -hankkeella tullee jollakin aikataululla muutoksia keskustan alueeseen.

Muutokset tulevat teknisen johtajan Marko Mäkisen mukaan vaikuttamaan uusien liikennejärjestelyjen myötä yleisesti liikennekäyttäytymiseen.

– Eli toistaiseksi nopeusrajoituksen pudottamiseen ei lähdetä, Mäkinen toteaa.

Kyseessä ei ollut Rönkön virallinen aloite eikä myöskään kuntalaisaloite.

– Se oli sähköposti minulle ja muutamalle muulle viranhaltijalle. Halusin ottaa sen lautakunnassa esille, koska Rönkkö oli sen minulle toimittanut. Se oli lähinnä sähköpostilla tehty kannanotto, Mäkinen luonnehtii.