Vanhusneuvosto toivoo keskustaan liikkumisen sujuvuutta ja puistoihin päivitystä

0
Viitesuunnitelmassa valaistusta on esitetty lisättäväksi Kiiruun puistoon, jota kautta puisto ja toiminnat siellä tulevat näkyväksi. Someron syrän -havaintokuvan tekijät Valtteri Kaarlamo, Anselmi Moisander, Dennis Somelar.

Someron vanhusneuvosto keskusteli Someron syrän -hankkeesta ja viitesuunnitelmasta, jolla on tarkoitus kehittää keskustaympäristöä. Pääkohtina vanhusneuvosto otti esille Joensuuntien, kevyen liikenteen väylät, puistot ja torin paikan. Vanhusneuvosto arvioi näiden näljän alueen olevan ikäihmisten kannalta merkityksellisimmät.

– Näen vanhusneuvoston lausunnolla olevan varsin suuren merkityksen, sillä lausunto koskee suurta joukkoa somerolaisia ja heidän asioimistaan ja liikkumistaan, toteaa vanhusneuvoston puheenjohtaja Pertti Tamminen.

Someron väkiluvusta on tällä hetkellä noin kolmannes yli 65-vuotiaita, ja ikääntyneiden joukon ennustetaan vielä kasvavan merkittävästi.

Lausunto käsittelee keskustelussa esille nousseita ja huomioitavia asioita, eli se ei ole suora kannanotto asian puolesta tai sitä vastaan.

Neuvosto ottaa esille muun muassa ajatuksen siitä, olisiko mahdollista tehdä Koulutien ja Joensuuntien risteykseen liikenneympyrä parantamaan turvallisuutta ja hidastamaan nopeuksia. Koulun alkamisen ja päättymisen aikaan Koulutieltä on hankala tulla Joensuuntielle.

Joensuuntien parkkipaikat herättivät vilkasta keskustelua. Vanhusneuvoston mielestä parkkipaikat eivät saa keskustassa vähentyä, eikä niiden käytettävyys huonontua. Vinoparkkipaikka on helpompi käyttää kuin suora.

Kevyen liikenteen väylien tulee olla jatkuvasti hyvässä kunnossa ja niiden varrella tulee koko kaupungin alueella olla riittävästi penkkejä levähdyspaikoiksi.

Keskusta-alueen ulkopuolella tulisi olla lisää kevyen liikenteen väyliä. Linja-autopysäkkien on oltava liikuntarajoitteisille esteettömiä ja turvallisesti käytettävissä.

Suunniteltu silta Akustinpuistoon sekä Jaatilanjokivarren kulkuväylät ovat vanhusneuvoston mielestä yksimielisesti kannatettavia. Ne lisäävät liikkumisen mahdollisuuksia, sekä parantavat alueiden käytettävyyttä.

Vanhusneuvosto ihmetteli puistojen määrää (67 kpl) ja esityksessä niille annettuja nimiä. Vanhusneuvosotossa pääteltiin, että nimiä on keksitty huumorimielessä niin sanotusti kieli poskessa. Monet alueista eivät ulkoisilta puitteiltaan vastaa puistokäsitteeseen mitenkään, vaan ovat enemminkin viheralueita, jos niitäkään.

Useamman puistoalueen hoito on myös huonolla tolalla, puistot ovat puskittuneet ja heinittyneet. Näiden alueiden kunnossapito olisi viihtyisyyden vuoksi ensiarvoisen tärkeää.

Keskustan puistoalueista Akustinpuisto, Kiiruunpuisto, Havuharjunmäki ja Rankkula ovat vanhusneuvoston mielestä tärkeimmät. Rankkulan frisbeegolfalueen esteettömyyttä tulisi parantaa.

Akustinpuiston saavutettavuutta ja alueen tuntumaan pysäköintiä tulee parantaa ja opastusta lisätä. Alueella olisi mahdollista järjestää enemmän toimintaa, jos sinne pääsy olisi selkeämpää ja helpompaa.

Akustinpuistossa voisi olla laavu/grillikatos kaupunkilaisten käyttöä varten. Myös venelaituri lisäisi puistoalueen käytettävyyttä sekä toisi alueelle vähintäänkin mielekästä seurattavaa.

Kiiruunpuisto on ”Someron syrän”. Puistossa pitäisi ehdottomasti olla kohtaamispaikka, joka houkuttelisi viipymään ja viihtymään. Puiston tapahtumia tulisi keskittää keskusaukiolle ja esiintymislava saattaa ajantasaiseen kuntoon. Avointen sisääntulojen ja valaistuksen avulla puistosta tulisi turvallisempi. Valaistusta pitää parantaa merkittävästi.

Vanhusneuvoston mielestä puutarhurille olisi töitä puistojen parissa kunnossapitoon ja suunniteluun liittyen, täysiaikaisesti. Tässä yhteydessä esiin nousi Havuharjun alue ja kuntoportaiden ympäristön hoito. Kuntoportaille johtavat polut kasvavat korkeaa heinää ja nokkosta. Alueella voisi olla myös senioreiden liikuntaan sopiva puisto.

Lausuntoa tehdessä vanhusneuvostolla oli jo tieto, että toria ei tulla siirtämään. Tämä olisi ollut myös vanhusneuvoston mielipide. Toria sen sijaan voitaisiin kehittää, aktivoida alueen toimintaa ja tiedottaa siitä paremmin. Torilla voisi olla myös tapahtuma-aukio.

Somerniemen tori toimii neuvoston mielestä oivana esimerkkinä siitä, että torin sijainnilla ei ole merkitystä, jos torin tarjonta ja viihtyisyys vastaa torilla käyvien tarpeisiin. Torielämä sopii Someron kaltaisen vireän maaseutukaupungin imagoon. Someron tori on kuitenkin alueena kolkko ja hoitamaton.