Varsinais-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt Someron kaupungilta tietoja sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimen tehtävistä, henkilöstöstä ja tietojen siirrosta, jotka tulevat olemaan jatkossa Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Tämän hetken selvityksen mukaan kaupungin palkkalistoilta siirtyy 272 työntekijää. Hoitajien joukko on suurin. Siirtyviä tehtäviä, vakansseja tai virkoja on 293. Osa niistä on täyttämättä.

Siirtyvä henkilöstökustannus Someron kaupungilta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle on noin 13 miljoonaa ja lomapalkkavelka noin 1,7 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden tasearvo on runsaat 5,4 miljoonaa euroa. Omaisuudesta valtaosa on osakkeita ja osuuksia eli noin 5,3 miljoonaa.

Keskeneräisien tai tiedossa olevien sote-investointien kokonaisarvo on 9,248 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tilaa on huoneistoalana noin 20 00 neliömetriä ja 19 kohteessa. Neliömäärään sisältyy kaupungin omistamia rakennuksia, osakehuoneistoja sekä ulkopuolelta vuokrattuja tiloja.

Vastaavanlaisen selvityksen tekevät kaikki Varsinais-Suomen kunnat helmikuun loppuun mennessä. Someron kaupunginvaltuusto hyväksyi selvityksen.

Valtuutettu Kirsti Kurki (ps.) kysyi, miten omaishoitoon liittyvien sopimusten käy, kun siirrytään hyvinvointialueelle. Hän kertoi Omaishoitajaliiton toivovan palveluntarvetta tarkasteltavan lähipalvelujen näkökulmasta. Liiton mukaan palvelu tulee saada perheelle ilman kohtuutonta viivytystä, joustavasti ja saavutettavasti yhden luukun periaatteella.

Kurki halusi tietää, onko hyvinvointialue kokoamassa toimikuntaa asian tiimoilta.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin vastasi, että ensi viikolla hyvinvointialueen poliittisilla päättäjillä on kokous, jossa uutta organisaatiomallia käsitellään. Hän totesi, että kansalaisten ikään perustuvista lautakunnista on tullut tietoa, mutta toimikuntiin asti ei ole vielä päästy.

Valtuuston puheenjohtaja ja aluevaltuutettu Jani Kurvinen (kesk.) kertoi, että hyvinvointialueella lautakuntajako perustuisi ikäkaarimalliin; olisi lasten ja nuorten, työikäisten ja ikäihmisten lautakunnat sekä aluepelastuslautakunta.

Kirsti Kurki tiedusteli myös, miten sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien aloitteiden ja kehittämis-ideoiden käy, kun siirrytään hyvinvointialueelle.

Jani Kurvinen sanoi, että mahdollisimman moni aloite pyritään saada loppuunkäsitellyksi. Joissakin asioissa kaupungilla ja hyvinvointialueella voi olla silti jatkossakin yhteistä toiminnan rajapintaa.