40 km/h on sopiva Joensuuntielle

0

Tullaanko muualta kertomaan, mikä on Somerolle ja somerolaisille parasta? Someron asukkaat ja kaupungin oma organisaatio varmasti tietävät mikä täällä on hyvä ja mikä ei. Somero-lehdessä julkaistiin 8.2. artikkeli otsikolla ”Someron keskustan rajoitukset isoja”. Jutun tiedoista päätellen tänne on nyt haalittu muualta hämmentämään liikennesuunnittelua yhdistys, jonka yksisilmäisenä tavoitteena vaikuttaa olevan ajonopeuksien madaltaminen. ”Liikenneturvan tavoite on, että kunnat yhä enemmän ottaisivat käyttöön 30 km/h rajoitusta.”

Liikenneturva-yhdistyksen edustajan näkemyksistä kertova artikkeli laittoi miettimään, missä mennään. Syntyi vaikutelma, että suunnitelma keskustan alueen valjastamisesta 30 km/h nopeusrajoituksen alle on jo yhdistyksen toimesta niin sanotusti taputeltu. Tällaiseen on puututtava välittömästi.

Taajamissahan perusrajoitus on 50 km/h ja Joensuuntiellä se on jo pudotettu 40:een. Yhtenä jutun argumenttina nopeusrajoitusten madalluksen jatkamiselle esitettiin muiden kuntien rajoituksia. Nyt herätys! Tällainen ei millään tavoin huomioi kuntien liikenteen hyvinkin erilaisia tilanteita toimintaympäristöineen. Haluan myös jakaa tässä yleispätevän ohjeen, että elämässä ei pidä perustaa ratkaisujaan siihen, mitä muut tekevät.

Kiinnostaisi tietää, minkä väriset suuntaukset ovat vallassa sellaisilla pikkupaikkakunnilla, joissa on otettu käyttöön toimia ajoneuvoliikenteen määrätietoiseksi haittaamiseksi. Epäilen, ettei ehkä samoja puolueita, jotka asukkaat ovat äänestäneet enemmistöksi Somerolla.

Suurten kaupunkien tiheä liikenne on oma lukunsa, jota ei voi pitää relevanttina vertailukohtana Someron kaltaisen pienen taajaman trafiikille. Olen havainnut muutenkin silloin tällöin, että jotkut yrittävät tekemällä tehdä myös maaseutupaikoissa ongelmia asioista, jotka todellisuudessa ovat niin sanoakseni ”city-ihmisten city-ongelmia”. Meitä lienee jonkin kokoinen joukko, jotka olemme muuttaneet isommasta kaupungista Somerolle yhtenä syynä nimenomaan halu elää vapaammassa ympäristössä. Ja tietenkin koko joukko alkuperäisiä, joka samasta syystä haluavat asua juuri täällä. (Itse olen viihtynyt nyt hiukan vajaat 20 vuotta.) Someron on hyvä huolehtia vetovoimatekijöistään ja muun muassa pk-yritysten menestysmahdollisuuksista.

Mitä ylinopeuksien ja rajoitusten keskinäiseen yhteyteen tulee, pitäisin joko naiivina tai tarkoitushakuisena ratkoa ylinopeuksien ongelmaa laskemalla nopeusrajoituksia. Sehän merkitsee, että käytännössä ne jotka noudattavat rajoituksia, laitettaisiin ajamaan entistä hiljempaa. Eli selkeä huti.

Näen myös melkoisena paradoksina, että ajoneuvojen jatkuvasti kehittyessä turvallisemmiksi myös muiden liikkujien kannalta, lisätään ulkoista painetta laskea nopeusrajoituksia yhä alemmas.

Ennen pääkadun rajoitus oli 50 km/h, nyt 40 ja Liikenneturva tavoittelee jo 30 km/h. Seuraava tavoite on todennäköisesti 20 km/h.

Ehkäpä humoristinen väite, mutten epäile etteikö sekin olisi edessä jos tälle tielle lähdetään. Nimittäin Liikenneturva-yhdistys rahoitetaan valtionavulla, eli yhdistyksen on yhä uudestaan osoitettava itsensä tarpeelliseksi. Rahaa saadakseen täytyy käsittääkseni esittää saavutettuja tuloksia. Mikäpä olisi yksinkertaisempaa, kuin luetella lukumääriä paikkakunnista, joilla yhdistys on saanut agitoiduksi nopeusrajoitusten pudotuksia ja ajohaittarakenteiden pystytyksiä. Osaamista näissä toimissa yhdistyksessä varmasti löytyy. Tavoitellessaan näyttöjä toimintansa saavutuksista sillä ei kuitenkaan liene tarvetta arvioida sitä, ovatko nämä muualta tuodut toimenpiteet todellisuudessa tarpeellisia kulloisessakin kohteessa.

Lopuksi: nopeusrajoitusten alentamiseen erikoistunut taho ei ymmärtääkseni ole asiakasvirtojen, kaupan, asiakaspalvelun ja yritystoiminnan asiantuntija. Siksi toivon Somero-lehden tuovan esiin paikallisten intressiryhmien näkemyksiä asiasta. Ettei informaatio pelkästään jää rajoituksia työkseen ajavan Liikenneturvan edustajan henkilökohtaisen mielipiteen varaan.

Jos Someron pääkadun nopeusrajoitus lasketaan pihakadun omaiseksi 30:ksi ja rakennetaan töyssyjä, omasta puolestani tulen siirtämään kauppa-asiointia helppokulkuisempiin paikkoihin. Niitä sijaitsee muilla paikkakunnilla, joilla joka tapauksessa muutenkin joudun liikkumaan.

Meidän ei pidä kuvittelemalla luoda suurkaupunkien liikenneongelmia Someron mukavaan keskustaan. 40 km/h on sopiva rajoitus Joensuuntielle. Pidetään siitä kiinni, niin siellä on mukava asioida jatkossakin.

Mala Malk
päätoimittaja/yrittäjä