Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Somerolle laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Ja että laadinnassa käytetään eri tahojen, kuten perusturvan, liikuntapuolen, teknisen ja sivistystoimen asiantuntemusta.

Idean äiti on perusturvalautakunnan jäsen Anne Teräväinen (kok.). Hän ehdotti, että lautakunnan jäsenet tekisivät yhteisaloitteen. Lautakunta totesi, ettei perusturvalla yksin ole resursseja ryhtyä toimeen. Muita tahoja tarvitaan apuun.

Edistämisohjelman tavoitteena on kohentaa kansanterveyttä ja vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä. Kävelyä ja pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä ovat muassa infrastruktuurin kehittäminen, asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen sekä pyöräilymatkailun edistäminen.

Ohjelman laadintaan ja toteuttamiseen voi hakea Traficomilta valtionavustusta. Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joilla lisätään kävely- ja pyörämatkojen määrää parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Perusturvalautakunta näki tarpeellisena, että kävelyn ja pyöräilyn lisääminen huomioidaan osana kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa sekä liitetään osaksi seuraavan suunnitelman päivitystä. Kummankin liikuntamuodon edistäminen tulee huomioida kevyen liikenteen väylien suunnittelussa. Ne on huomioitu myös Someron kaupungin keskustan kehittämissuunnitelmassa.