Covid 19 -pandemia on vaikuttanut Someron perusturvan henkilöstökuluihin, sijaisrekrytointeihin, niin hoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden sekä lisännyt tietysti testaus- ja jäljitys- sekä rokotustoimintaa.

Laskelmien mukaan epidemian hoidosta perusturvatoimelle aiheutuneet välittömät kustannukset olivat viime vuonna 556 887 euroa. Kustannuksissa ei ole mahdollisia tilavuokria tai muita henkilöstökuluja, esimerkiksi tartuntataudeista vastaavan lääkärin tai tartuntataudeista vastaavan terveydenhoitajan työpanoksia.

Ajalta 1.1.–30.8.2021 on saatu valtionapua 777 123 euroa. Tämän lisäksi loppuvuodelle kaupunki anoi valtionapua 349 834 euroa. Siitä ei ole tullut vielä varsinaista päätöstä. Eli Someron perusturvan saama koronatuki viime vuodelta tulee olemaan runsaat 1,1 miljoonaa.

Käsiä on tarvittu ja tullaan tarvitsemaan enemmän vuodeosastolla, tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja kehitysvammahuollossa; paikoissa, joissa asiakkaat ja potilaat tarvitsevat vaativaa hoitoa. Tekijöitä tarvitaan lisää, jotta potilaat saavat asianmukaista hoitoa ja henkilöstö jaksaa paremmin tehdä työnsä.

– Henkilöstön jo pidemmältä ajalta kertynyt kuormittuneisuus näkyy merkittävällä tavalla myös perustuvan sijaistarpeissa, sanoo perusturvajohtaja Marjaana Sorokin.

Kotihoidossa on oltu helisemässä niin työntekijöiden altistumisten ja sairastumisten vuoksi sekä talven vaativien kelien vuoksi.

– Nyt tilanne on helpottumaan päin. Siitä on kiittäminen työntekijöiden venymistä ja yhteishenkeä. Esimerkiksi tiimivastaavat lähtivät auttamaan kentälle omien töidensä ohella.

Kotihoidon ahdinkoa on lisännyt se, ettei aukioleviin virkoihin ole saatu tulijoita. Parhaillaan on viisi paikkaa auki. Kotihoidossa työskentelee 50 henkilöä.

Lastensuojelun ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Toisaalta lisäystä on merkittävästi ennaltaehkäisevissä perhepalveluissa, esimerkiksi ammatillisten tukihenkilöiden ja tukiasumisen tarpeessa.

Mielenterveys- ja päihdeperusteisten asumispalveluiden tarve on kasvanut viime vuoden aikana. Ikäihmisten yksityisten asumispalveluiden ostopalveluiden tarve on kasvanut edelleen. Tehostettua palveluasumista on ostettu enenevässä määrin Lamminniemen Hyvinvointikeskuksesta.

– Nyt meillä on hyvä tilanne. Jono on saatu kutakuinkin purettua, kertoo Sorokin tehostetun palveluasumisen järjestämisestä.

Kehitysvammahuollon osalta laitosjaksojen tarve on vähentynyt, mutta asumispalveluiden tarve lisääntynyt. Kaupungin oman yksikön ollessa täysi, ostetaan asumispalvelut KTO:lta tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Vammaispalvelulain mukaisten avustusten osuus on myös kasvanut, kun väestö on ikääntynyt ja sairastuvuus on lisääntynyt. Henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluita ja asuntojen muutoksia tarvitaan aina vaan enemmän.

Terveyskeskuksen vastaanoton lääkäripalveluiden ostopalvelut ovat lisääntyneet merkittävästi, kun avoimiin virkoihin ei ole löytynyt hakijoita.

Erikoissairaanhoidon osalta ennakkoina maksettu osuus on ollut suurempi kuin todelliset kulut. Loka-joulukuun tasaerät olivat yhteensä 804 924 euroa ennakkoja pienemmät. Lopullista erikoissairaanhoidon laskelmaa viime vuodelta ei ole vielä saatu.

Perusturvan toimintatuotot viime vuodelta olivat liki 6,6 miljoonaa, toimintakulut 39,851 miljoonaa ja toimintakate eli nettomenot 33,329 miljoonaa euroa.

Perusturvatoimen talousarvion alitus 2021 on nettotasolla 127 285 euroa. Käyttötalouden toteuma täsmentyy vielä erikoissairaanhoidon lopullisten laskelmien sekä valtion korona-avustusten vahvistumisen sekä kohdentumisen myötä.