Kasvatuspäällikkö nostaisi yhteisöllisyyden toimintakulttuuriksi: Mennään toista lähemmäksi

0
Kasvatuspäällikkö Nina Mäkelän työhuone on päivähoitotoimistossa Tuulihatun päiväkodin yhteydessä. Parhaillaan hän tekee myös sivistysjohtajan sijaisuutta, joten hänet tapaa myös kaupungintalolta.

Kaupungin uusi kasvatuspäällikkö Nina Mäkelä pitää itsensä kehittämisestä. Hän on opiskellut työn ohella ja saanut sitä kautta eri näkökulmia kulloiseenkin työhönsä. Viimeisimpänä hän ammensi tietoja hallintotieteistä ja -johtajuudesta Lapin ja Tampereen yliopistoissa.

Nyt hän aikoo pitää taukoa opiskelusta.

– Aion nyt opiskella vain tätä Someroa, tutustua varhaiskasvatuksen ja sivistyspuolen tekijöihin ja päästä sisälle työkenttään. Minulle on vahvistunut kuva, että Somerolla on paljon vahvoja ammattilaisia; monella on pitkät työurat. He ovat työlleen uskollisia ja motivoituneita. Täällä on hyvät joukot auttamassa perheitä, toteaa Mäkelä.

Ennen Someron pestiä Nina Mäkelä työskenteli Forssan ammatti-instituutissa ja koulutti varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Työ laajeni muun muassa tiimien vetämiseen, taloudenpitoon ja oppilashuoltoon.

– Askel askeleelta tie on johtanut opiskelujen kautta kohti uusia mahdollisuuksia ja töitä, kertoo Mäkelä, jolla on pätevyyttä varhaiskasvatuksen-, erityislastentarhan-, luokan- ja erityisopettajaksi sekä esimieheksi.

Kasvatuspäällikkönä hän vastaa, johtaa, kehittää ja suunnittelee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kenttää. Hänelle kuuluu myös oppilashuolto, jossa koulukuraattori ja koulupsykologi tekevät työtään.

Elokuussa tulee voimaan varhaiskasvatuslain muutos, joka vaikuttaa valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja sitä kautta Someron varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lakiuudistuksessa selkiytetään ja vahvistetaan lapsen oikeutta tarvitsemaansa tukeen varhaiskasvatuksessa.

Lasten ja nuorten ääni kuuluviin

Somerolle naista veti mielenkiintoinen työ, jossa hän saa käyttää kokemustaan ja oppimaansa.

– Työhaastattelussa minulle tuli hyvä fiilis. Kun kerroin, miten koen kasvatuspäällikön työt, niin huomasin ajatusteni olevan samat, mitä työnantaja halusi. Oli vahva tunne, että kummankin toiveet ja suunnitelmat menivät yksiin.

Tärkeää on saada lasten ja nuorten ääni kuuluviin.

– Että lapsia ja nuoria aidosti kuunnellaan, otetaan todesta ja heidän mielipiteensä vaikuttavat. Kun YK:n lastenoikeudet on otettu päätöksenteon pohjaksi, niin silloin niitä pitää noudattaa, toteaa Mäkelä.

Osallistaminen ja yhteisöllisyys ovat avainasemassa.

– Arjen toiminnassa tulee nostaa esiin yhteisöllisyys. Se ulotetaan kaikkeen kaupungin toimintaan, sen tulee mennä rakenteisiin. Mennään toista lähemmäksi. Kuunnellaan toista. Nyt on aika nostaa tällainen toimintakulttuuri esiin.

Vetäkää perhettä yhteen

Joka toinen vuosi tehtävän THL:n valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn mukaan koululaiset kokevat yksinäisyyttä ja ahdistusta enemmän nyt kuin ennen koronaa. Monelle koulunkäynti on raskasta.

– Korona-aikana lapsi ja nuori jää helposti syrjään, kun ei ole kontakteja kavereihin. Kouluyhteisön tuoma tuki on heikentynyt ja sosiaalisuus vähentynyt. Onneksi etäkoulut jäivät ala- ja yläkoululaisilta lyhytaikaisiksi. Mutta osa lukiolaisista on käynyt lähes koko lukion korona-aikana.

Mäkelä sanoo, että osa koronarajoitusten seuraamuksista nähdään jälkijunassa vasta muutaman vuoden jälkeen.

Nina Mäkelä iloitsee, että Somerolla oppilashuolto toimii, ja koulupsykologille ja -kuraattorille on saanut aikoja.

Vanhempia hän patistaa elämään tavallista arkea.

– Vetäkää perhettä yhteen, paistakaa vaikka lettuja ja istukaa keittiön pöydän ääressä juttelemassa. Jättäkää älypuhelimet hetkeksi sivuun.

Moni nuori viettää paljon aikaa tietokoneella, ja eristäytyy muusta perheestä.

– Menkää rohkeasti lapsen viereen kyselemään, missä mediamaailmassa hän seikkailee. Myöntäkää, ette ymmärrä, mutta osoittakaa, että olette kiinnostuneita ja pyytäkää lasta opettamaan teitä.

Henkireikänä laulaminen ja liikkuminen

Nina Mäkelä on asunut 5–10-vuotiaana Somerolla.

– Täältä on jäänyt perhetuttuja. Yhteys heihin on säilynyt.

Mäkelän elämässä kulttuuri, ja erityisesti laulaminen on vahvasti läsnä. Hän on ollut pitkään mukana Ypäjän musiikkiteatterin toiminnassa ja laulanut kuoroissa, muun muassa Kehrissä.

– Korona-aikana yhdessä laulaminen jäi. Aina kun on ollut mahdollisuus, niin olen kuunnellut muiden esityksiä.

Entistä tärkeämmäksi Mäkelälle on tullut liikkuminen luonnossa. Hän lähtee kävelemään tai ottaa pyörän alleen.