Mikä vetää tiettyyn kaupunkiin?

0

Somero on mukana suuressa Seutukaupunkikyselyssä. Seutukaupunkiverkoston osallisina on 57 seutukaupunkia, 929 000 asukasta, 72 800 yritystä ja 355 000 työpaikkaa.

Kyselyyn pääsee vastaamaan Someron kaupungin nettisivujen etusivulta. Tiedonkeruu alkoi 17.1. ja päättyy tämän kuun lopussa. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 10–15 minuuttia.

Tutkimus on jatkoa 2019 toteutetulle laajalle tutkimuskokonaisuudelle. Silloin seutukaupungit asemoitiin erilaisiin elinvoimaa kuvaaviin, talousaluedataan perustuviin koviin muuttujiin, ja pehmeisiin vetovoimatekijöihin. Somero oli mukana myös silloin.

Seurantatutkimuksessa keskitytään seutukaupunkien pehmeisiin vetovoimatekijöihin ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin.

Kehittämisasiantuntija Antti Leinon mukaan jo edellisen kyselytutkimuksen tuloksia on pystytty hyödyntämään Somerolla.

– Niitä huomioidaan koko ajan. Samalla mietitään sitä, minkälaisia ovat asiat mitkä vetää ihmisiä, mitkä asiat koetaan tärkeinä. Rinnalle voidaan laittaa muuttajapuolen tutkimus, josta puolestaan nähdään, mistä ihmiset tulevat ja päätellä edelleen, mitkä tekijät heitä ovat tänne vetäneet. Asioita voidaan kohdentaa.

Tutkimuksista saadaan arvokasta tietoa. Siitä, mikä on tämänhetkinen tunnettuus ja vetovoimatekijät. Saadaan myös tietoa, kuinka kunkin seutukaupungin erityispiirteitä ja imagoa voitaisiin kehittää.

– Kun markkinointiviestinnän puolella meillä on nyt myös enemmän resurssejakin, niin pystymme kyselyistä saatavan tiedon pohjalta priorisoimaan ja kohdentamaan toimenpiteitä, Antti Leino selvittää.

– Ehdottomasti näistä saa aina hyödyllistä tietoa.

Seutukaupungit ovat oman seutunsa tai alueensa sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen, sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen on mutkatonta.

Tutkimuksen avulla selvitetään asukkailta omaan kotikaupunkiin ja naapurikaupunkeihin liittyviä mielikuvia. Kunkin seutukaupungin omia erityispiirteitä ja omaleimaisia vetovoimatekijöitä.

Kyselyssä asukkaat voivat pohtia ja vertailla vetovoimatekijöitä, yleisesti imagoa ja mielikuvia, liittyen muun muassa tunnettuuteen, turvallisuuteen, asumiseen ja palveluihin, yrittämiseen, työllistymiseen ja muuttohalukkuuteen.

Seutukaupunkiverkosto on jäseniensä vapaaehtoisuuden pohjalta muodostunut oma yhteistyöverkosto, jonka toimintaa Kuntaliitto tukee osana oman tavoitteensa mukaista toimintaa.

Kuntaliitto koordinoi ja muodostaa alustan verkostolle sekä tarjoaa sen toiminnalle asiantuntijatukea.