Puitesopimusten teko jatkuu – Uusi tilakeskuksen päällikkö hakuun

0

Tekninen lautakunta päätti tammikuun kokouksessaan lähtemisestä puitesopimusten tekoon. Kyseessä oli ensimmäinen kerta Somerolla, kun uuteen käytäntöön teknisessä toimessa siirryttiin.

Kaupungin tekninen toimi tilaa vuositasolla rakennushankkeisiin liittyviä rakennuttamis- ja valvontatehtäviä noin 90 000 eurolla.

Käynnistyvien hankkeiden rakennuttamis- ja valvontatehtävät on tarkoitus teettää valituilla puitesopimuskumppaneilla. Toimeksiannot tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa, eivätkä edellä mainitut määrät ole tilaajaa sitovia.

Puitesopimukset tehdään ajalle 7.3.2022–28.2.2023. Optio on lisäksi yksi vuosi.

Hankinnan kohteena on pääasiassa korjausrakennushankkeiden asiantuntijatehtävät, eli rakennusteknisten töiden ja taloteknisten töiden työmaavalvonta paikallis- valvontana sekä rakennuttajatehtävät.

Sopimukset eivät kuitenkaan synny näillä päätöksillä, vaan vasta erikseen tehtävien sopimusten molemminpuolisilla allekirjoituksilla. Päätökset voivat muuttua ylemmän viranomaisen otto-oikeuden, hankintaoikaisun tai markkinaoikeusvalituksen johdosta.

Valinnat ovat esillä vertailupisteiden mukaan järjestyksessä ensimmäisestä viimeiseen.

Valinnat tehtäväalueille

Rakennustöiden valvontatehtävien sekä rakennuttamistehtävien osa-alueelta lautakunnan valinnat olivat Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy:n, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n sekä WSP Finland Oy:n.

LVIAJ-töiden valvontatehtävien sekä rakennuttamistehtävien osa-alueesta valinnat olivat WSP Finland Oy, HTJ Oy ja Valvontakonsultit Oy.

Sähkötöiden valvontatehtäviin sekä rakennuttamistehtäviin valittiin Rakennuttamistoimisto Valvontakonsultit Oy.

Kustannuslaskentaan valittiin A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, FCG Finnish Consulting Group Oy ja NL-Rakennuslaskenta Oy.

Sopimuskumppanit jakavat työtaakkaa

Tekninen lautakunta päätti myös uuden tilakeskuksen päällikön rekrytoinnin aloittamisesta. Edellinen päällikkö jäi pois alkaen 8. helmikuuta.

Lautakunta toteaa, että tehtävänkuva, vaativuus ja jatkuvuus huomioon ottaen on ensiarvoisen tärkeää saada kyseinen virka täytettyä.

Uuden palvelutalo Tervaskannon rakentaminen on työmaa, joka suuresti tulee vaikuttamaan teknisen toimen kiireisiin ja myös ehtimisiin tulevan kesän aikana.

Someron tämän vuoden suurimpaan rakennusurakkaan tarvitaan työhön koko teknistä toimea. Se koskee isolla työmäärällä esimerkiksi teknistä johtajaa kuin myös virkaan haettavaa uutta tilakeskuksen päällikköä.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen myöntää, että myös puitesopimusten kautta valitut kaupungin ulkopuoliset toimijat jakavat myös jo aloitettua työtaakkaa.

– Kaupunki on Tervaskannon rakentamisessa tilaaja. Tietysti tilaajan pitää aina olla mukana hankkeessa. Ja ulkopuolisia valvojia käytetään sitten aina tarpeen mukaan.

– Heillä on omat valvontakäynnit. He osallistuvat esimerkiksi työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin.

Mäkinen jatkaa, että kaupungin ulkopuoliset sopimuskumppanit ovat tilaajan tukena.

– He valvovat, että rakennus toteutuu suunnitelmien mukaisesti, että rakennusmääräyksiä ja ohjeita noudatetaan.

Tilakeskuksen päällikön viran kelpoisuusvaatimuksena on vähintään teknillisen oppilaitoksen tai ammattikorkeakoulussa suoritettu talonrakennustekniikan tutkinto, tai muu tehtävään soveltuva tutkinto. Viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi on aiemmin vahvistettu 3 829,60 euroa kuukaudessa.