Someron perusturvalle on osoitettu useampia perintövaroja. Perusturvalautakunta päätti, että osa käyttämättömistä perintövaroista käytetään tänä vuonna loppuun ennen hyvinvointialueelle siirtymistä. Osa siirretään kaupungin päätäntävaltaan jääville muille toimialoille, esimerkiksi sivistystoimeen.

Matti Sallisen perintövaroja oli käyttämättä vuoden 2022 alussa noin 245 000 euroa. Perintö on suunnattu ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön.

Testamenttivaroja on käytetty neuvolan perhetyöntekijän, lapsiperheiden kodinhoitajan sekä kasvatus- ja perheneuvolan perheohjaajan palkkauskuluihin.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että tällä ennaltaehkäisevällä työllä on ollut suuri merkitys perheiden hyvinvoinnille, ja ennen kaikkea sille, etteivät ongelmat kasaannu eikä tarvita sosiaalitoimen korjaavia toimenpiteitä.

Lisäksi varoilla on ollut tarkoitus käynnistää Lamminniemen Hyvinvointikeskuksen tiloissa perhekeskustoimintaa. Sitä kehitetään parhaillaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueella osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanketta. Suunnitelmana on ollut käyttää testamenttivaroja muun muassa perhekeskustilan kalustamiseen.

Vuoden 2022 jälkeen jäljelle jäävä testamenttivara siirretään sivistystoimeen. Varat suunnataan avoimen päiväkodin toimintaan sekä sen kehittämiseen.

Raimo Karhusen perintö on kohdennettu ikäihmisten sosiaaliseen toimintaan. Käyttämättä on 30 000 euroa. Rahalla uusitaan terveyskeskusosaston televisioita noin 4000 eurolla. Lopusta annetaan päätösvalta vanhusneuvostolle.

Lähdesäätiön noin 9 800 euron lahjoitus on saatu kaupungin kotisairaanhoidon tarpeisiin, siellä tarvittavien sairaanhoitotarvikkeiden sekä apu- ja hoitovälineiden hankintaan. Vuoden 2022 aikana on tarpeen uusia hoitovälineistöä, muun muassa kipupumppuja, joten lahjoitusvarat tulevat käytettyä vuoden aikana.

Keijo Siikjärven perintövaroja on käyttämättä runsaat 8 300 euroa. Ne on saatu kehitysvammaisten vapaa-ajan toiminnan lisäämiseen. Varoilla aiotaan järjestää kehitysvammaisille erilaisia vapaa-ajan toimintoja, esimerkiksi liikuntaa yhteistyössä yhdistysten ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

Mika Ryhtän muistokeräys on osoitettu terveyskeskusosaston saattohoidon kehittämiseen ja potilashuoneen omaisten istuimeen. Käyttämättä olevat noin 600 euroa kuluvat tänä vuonna siihen, mihin ne on kohdennettu.

Rotaryjen Tervaskannon asukkaiden hyväksi lahjoittamista varoista on tallella noin 260 euroa. Se käytetään loppuun tänä vuonna.