58 000 euron avustuspotti yhdistyksille

0

Niillä saadaan tukea ja virkistystä suurelle joukolle

Kaupunginhallitus myönsi paikallisille yhdistyksille ja järjestöille avustuksina ja yhteistyösopimuksia runsaat 58 000 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu 96 000 euroa avustuksiin. Nyt oli haettavana noin 60 000 euron potti. Aiempina vuosina summa on ollut kymppitonnin pienempi. Summa on korotettu kaupungin yhteisöllisyysstrategia huomioiden.

Yleisavustuksiin jaetaan 36 750 ja kohdeavustuksiin 8 300 euroa. Lisäksi kaupungin ja yhdistyksen väliseen yhteistyösopimuksiin annetaan 13 000 euroa.

Kultelan ja Ollilan kyläyhdistyksen hakemat yleisavustukset käsitellään tuonnempana, kun päätetään kylärahoista. Arska Basketin yleis- ja kohdeavustus palautettiin uudelleen valmisteluun.

Yleisavustukset

Eläkeliiton Someron yhdistys 600 euroa
Lavatanssiseura Monokas 200
Punainen Risti Someron osasto 150
Salon alueen vapaaehtoisten pelastuspalvelun tuki 400
Salon kuuloyhdistys/ Someron kerho 100
Someron 4H-yhdistys 7 000 euroa
Someron Eläinapuyhdistys 1 500
Someron eläkkeensaajat 150
Someron Omakotiyhdistys 4 100
Someron reumayhdistys 250
Someron Seudun Hengitysyhdistys 200
Someron seudun Hevosurheilijat 600
Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuki 100
Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistys 13 000
Someron Sydämessä / Katutanssit 2 300
Someron Urheiluautoilijat 2 300
Someron Vesiensuojeluyhdistys 200
Someron Yrittäjät 800
Sotainvalidien Veljesliitto Kanta-Hämeen piiri 2 600
Turun seudun Parkinson/Someron kerho 100
Unicef /Someron Unicef vapaaehtoiset 100
Yhteensä 36 750 euroa

Kohdeavustukset

Kultelan kyläyhdistys 700 euroa
Lavatanssiseura Monokas 250
Someron eläkkeensaajat 300
Someron Esa 600
Someron Karjalaseura 200
Someron Kurinseudun Marttayhdistys 250
Somerniemi-Seura 800
Someron Urheiluautoilijat 3 000
Somero Sydämessä / Vapputori 1 900
Suomen lavatanssiyhdistys 300
Yhteensä 8 300 euroa

Yhteistyösopimukset

Someron Esa 7 000 euroa
Someron Ratsastajat 2 000
Someron Voima / Futsal-liigan joukkue 4 000
Yhteensä 13 000 euroa

Lähimmäispalvelukeskus Svensson.

Yleisavustuksista suurimman summan, 13 000 euroa tulee saamaan Someron seurakunnan diakoniatyön kannatusyhdistys, joka pyörittää lähimmäispalvelukeskus Svenssonia. Avustus käytetään osa-aikaisten emäntien palkkaukseen ja pikku kiinteistökuluihin.

Someron 4H-yhdistyksen 7 000 euron avustus käytetään pääasiassa nuorten työllistämiseen. Yhdistyksellä on 4H-kerhot Nuppulinnassa ja Häntälän kylätalolla, jotka työllistävät kolme nuorta ja yhden aikuisen. Yhdistys on mukana Suomen mallin kerhotoiminnassa luontokerholla ja Safkasankareilla. Ne työllistävät yhden 18-vuotiaan, yhden aikuisohjaajan ja kaksi alle 18-vuotiasta ohjaajaa. Kaikki ohjaajat ovat työsuhteessa yhdistykseen ja saavat palkkaa. Lisäksi yhdistys työllistää yhden osa-aikaisen toiminnanjohtajan.

Someron Omakotiyhdistyksen 4 100 euroa Omakotitalkkari – apua asumiseen -hankkeen ohjaajan palkkaukseen. Ohjaaja on palkattu 2020 alkaen Someron ja Salon kaupungilta saadun tuen avulla. Hankkeen tavoite on pitkäaikaistyöttömien tukityöllistäminen ja saaminen takaisin vapaille työmarkkinoille. Tavoitteena on, että palkattaisiin 4–5 henkilöä kuukausitasolla vuoden 2022 aikana. Samalla annetaan omakotitalkkari-palvelua, joka auttaa ikääntyviä asiakkaita.

Sotainvalidien Veljesliitto saa 2 600 euroa. Veljesliitto antaa kotiapua sotiemme veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä arkeen, jotta tuetaan itsenäistä kotona asumista. Kotiavun antajiksi on palkattu pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia työttömiä. Tuen turvin aiotaan työllistää yksi somerolainen pitkäaikaistyötön.

2 300 euron avustussumman saavat sekä Someron Sydämessä ja Someron Urheiluautoilijat. Someron Sydämessä järjestää Katutanssit elokuussa. Someron Urheiluautoilijat käyttää rahat Somuran rata-alueen katsomoiden lisäämiseen ja aitojen ja suojavallien rakentamiseen.

Somura Keltiäisissä.

Someron Eläinapuyhdistys tekee eläinsuojelutyötä muun muassa ottamalla talteen ja hoitamalla kodittomia kissoja. Jatkossa on tarkoituksena tehdä myös valistustyötä vastuullisesta lemmikin omistajuudesta. Keväälle on suunnitteilla muun muassa sirutuskampanja sekä muita tapahtumia. Tähän kaikkeen kuluu 1 500 euron yleisavustus.

Someron Yrittäjien avustuspotti on 800 euroa. Se käytetään Badding-kioskin toimintaan, sekä myös viereisen kotitalon kehittämiseen matkailukohteena.

600 euron yleisavustuksen saavat Someron seudun Hevosurheilijat ja Eläkeliiton Someron yhdistys. Hevosurheilijat edistää hevosurheilua, yrittää kasvattaa harrastajamääriä ja pyrkii kehittämään uusia toimintamuotoja ja tapahtumakonsepteja. Eläkeliiton väki järjestää tapahtumia, henkistä toimintaa ja valvoo eläkeläisten etuja. Sen suunnitelmissa on järjestää pitkin vuotta erilaista ryhmätoimintaa.

Salon alueen vapaaehtoisten pelastuspalvelun tuki saa 400 euroa. Yhdistys tehtävänä on muun muassa kadonneiden etsiminen. Se järjestää kursseja ja harjoituksia.

Someron reumayhdistys järjestää jäsenistölleen virkistystoimintaa ja liikuntaa. Se sai 250 euron avustuksen.

Someron Vesiensuojeluyhdistys sai 200 euroa, samoin Lavatanssiseura Monokas ja Someron seudun Hengitysyhdistys. Vesiensuojeluyhdistyksen eurot menevät muun muassa vesiensuojelutoimintaan sekä tutkimus- ja kehitysprojekteihin, Monokkaan tanssikurssien ja -tapahtumien järjestämiseen ja Hengitysyhdistyksen vertaistoimintaan ja maakunnallisen kesäpäivän järjestelyihin.

Punaisen Ristin Someron osasto sai 150 euron yleisavustuksen, Someron eläkkeensaajat myös. Turun seudun Parkinson /Someron Kerhon, Salon kuuloyhdistyksen Someron kerhon, Unicefin Someron vapaaehtoisten ja Someron Seudun Kehitysvammaisten Tuen avustus on kullekin 100 euroa.

Someron Urheiluautoilijat 3 000 euron kohdeavustus menee Keltiäisissä sijaitsevan Somuran kilparadan ravintola- ja yleisörakennusten maalaukseen ja kohennukseen sekä opastekylttien hankintaan.

Someron Sydämessä järjestää koko perheen ilmaistapahtuman vapuksi, johon se sai 1 900 euron kohdeavustuksen. Vapputori on uusi tapahtuma Somerolla.

Somerniemi-Seuran 800 euron avustus kuluu Somerniemen kesätorin alueen liikenteenohjaukseen ja pysäköinnin kyltityksen parantamiseen.

Kultelan Kyläyhdistys pitää Kultela-aiheisen näyttelyn Kiiruun puiston Kivimakasiinissa tulevana kesänä. Se sai siihen 700 euroa.

Someron Esa 600 euroa menee moukarin ympärivuotisen harjoittelupaikan vuokraan.

Someron eläkkeensaajat saa 300 euron avustuksen ja Suomen lavatanssiyhdistys saman verran. Eläkkeensaajat pitää syksyllä 50-vuotisjuhlat, joiden järjestämistä varten avustuseuroja käytetään. Lavatanssiyhdistyksen summa menee Unto Monosen muistokilpailun palkintoihin ja muihin tapahtuman järjestämisestä aiheutuviin kuluihin.

Kurinseudun Marttayhdistys sekä Lavatanssiseura Monokas saavat kumpikin 250 euroa. Martat aikoo järjestää vuoden aikana tapahtuman tai kaksi, joissa somerolaiset voivat saada uusia tuttavuuksia ja samalla pääsevät virkistämään marttamaisia kädentaitoja. Tapahtumassa uusiin ihmisiin tutustutaan pikadeittien tyyliin, jolla halutaan laajentaa vakiintuneita tuttavapiirejä. Monokas aikoo pitää senioreille suunnatut Kuntotanssit sekä Someron Tanssi-Tähti -kisan.

Someron Karjalaseuran 200 euron avustus kuluu talvisodan päättymisen muistopäivän järjestämiseen.

Kaupungilla on yhteistyösopimukset Someron Ratsastajien (2 000 euroa), Someron Esan (7 000 euroa) ja Someron Voiman Futsal-liigan joukkueen (4 000 euroa) kanssa.

Lisäksi kaupunginhallitus myönsi Suomen lavatanssiyhdistyksen käyttöön monitoimitalon Unto Mononen tanssikilpailuihin 12. marraskuuta.