Uusi ilmainen elintapaohjauskurssi alkamassa

0
Elintapaohjaushankkeen päävastaava Mira Teräväinen (oik.) kannustaa ottamaan yhteyttä, jos omat elintavat kaipaavat muutosta. Kuvassa myös liikunnanohjaaja Anzela Trofimova.

Aluehallintovirasto myönsi Lounais-Suomessa 382 200 euroa avustusta 21 hakijalle. Avustuspäätösten painopisteenä olivat erityisesti Liikkuva varhaiskasvatus-, Liikkuva aikuinen– sekä Ikiliikkuja-hankkeet.

Someron kaupungin Elintapaohjaus-hankkeelle Avi myönsi 10 000 euroa.

Liikuntaneuvonnan pilottihanke aloitettiin Somerolla 2020 nimellä Liikuntalähete, josta se muokkautui Liikuntaneuvonnaksi.

– Muutimme nyt nimen vielä paremmin sisältöä kattavaksi eli Elintapaohjaukseksi, jonka pienempi osa liikuntaneuvonta edelleen on, kertoo päävastaava, liikunnanohjaaja Mira Teräväinen.

Ilmaisen palvelun tavoitteena on ohjata, neuvoa ja innostaa somerolaisia terveellisempiin elämäntapoihin.

– Eli annamme tällaista elintapaohjausta liikuntaan, jaksamiseen, ravitsemukseen tai vaikka unenlaatuun.

Ensimmäisenä vuotena mukaan lähti 34 somerolaista. Viime vuoden aikana henkilökohtaiseen ohjaukseen osallistui jo 70 asiakasta.

Aluksi piti saada lähete terveydenhoidon ammattilaiselta, jotta pääsi neuvonnan piiriin, mutta sitäkään ei välttämättä tarvita.

– Nyt tullaan oikeastaan fifty-fifty lähetteellä tai omatoimisesti, Teräväinen kertoo.

Alussa hanke oli suunnattu vain työikäisille ja ikääntyneille, mutta nyt kohderyhmänä ovat myös perheet, nuoret ja lapset.

– Yhteyttä voi ottaa matalalla kynnyksellä, Teräväinen kannustaa.

Hänen lisäkseen yhteyttä voi ottaa myös liikunnanohjaaja Eeva-Maija Karaan.

Henkilökohtainen ohjaus muokkaantuu asiakkaan omien tarpeiden mukaan.

Teräväinen vinkkaa, että viikolla 13 alkaa uusi elintapaohjausryhmä, joka kokoontuu aluksi viikoittain ja sitten pienen tauon jälkeen kerran uudelleen.

– Ryhmässä on mahdollista saada vertaistukea tai löytää vaikka kaveri elintapamuutoksen tueksi. Ryhmät on erikseen työikäisille ja ikääntyneille, Teräväinen kertoo.

Avilta saatu avustus menee pääosin ohjaustapaamisiin ja toiminnan vakiinnuttamiseen.

– Nyt kolmantena vuotena selkeytetään myös liikuntaneuvontapalvelun rakennetta, jotta palveluun ohjaaminen helpottuisi. Lisäksi rakennetaan pysyvä yhteistyömalli ja toimintatapa terveydenhuollon kanssa.

Vuoden alussa hankeen puuhanaiset tekivät elintapaohjauspalvelusta videon somerolaisen yrittäjän Kalle Malinin kanssa. Videon avulla pystytään markkinoimaan hanketta paremmin. Juuri julkaistu video on katsottavissa kaupungin verkkosivuilla.

Aluehallintovirastot myönsivät kaiken kaikkiaan yhteensä yli kolme miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan paikallisille kehittämishankkeille. Avustusta myönnettiin yhteensä 158 hankkeelle ympäri Suomen. Toiminnan tavoitteena on lisätä liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta kaiken ikäisille sekä erityisesti niille, jotka liikkuvat suositeltua vähemmän.

Tämän vuoden avustuspäätöksissä priorisoitiin erityisesti pääpainopisteiden hankkeita. Hankkeista suurin osa kohdistui työikäisen väestön liikkumisen edistämiseen.