Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara

0

Resurssipula. Teetkö aamuvuoron perään iltavuoron? Jaksanko, kaipa jaksan, ei muitakaan ole. Tie on liukas, aikataulu heittää ja asiakkaat odottavat. Väsyttää, mutta jaksettava on. Resurssipula, töitä olisi, ei työntekijöitä. Korona ei tunnu loppuvan, työkavereita on sairaslomalla, kun yksi palaa niin toinen jää.
Korotetun hälytysrahan jatkaminen auttaa yli pahimpien tilanteiden. Moni on kuitenkin niin väsynyt, ettei edes hälytysraha houkuttele joustamaan. Joustettu on jo vuosia ja koronakriisi heikensi tilannetta entisestään. Joustonvarat on nyt käytetty, moneen kertaan.
Kevan tutkimuksen mukaan seuraavan kymmenen vuoden aikana joka kymmenes kunta-alan työntekijä jää työkyvyttömyyseläkkeelle.
Tehy ja Super ovat antaneet lakkovaroituksen, se koskee Suomen 13 sairaanhoitopiiriä ja sen piirissä olisi 40 000 työntekijää. Nyt neuvotellaan sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen koulutettujen ammattilaisten palkkauksesta ja työehdoista. Sote-alalla työskentelevistä 85 prosenttia on naisia ja he haluavat neuvottelutuloksen jossa heitä arvostetaan muutenkin kuin juhlapuheissa.
Henkilöstön työhyvinvointi on yksi tärkeimmistä kuntastrategian osa-alueista. Someron strategiassa on visioitu 2025, että Somero on hyvinvoivien ihmisten yhteisö, joka tunnetaan yhteisen tekemisen meiningistä ja kotipaikkaylpeydestä.
Työhyvinvointi tulisikin ottaa osaksi kunnallista strategista johtamista. Tavoitteena tulee olla, että henkilöstö jaksaa työssään ja täten pysyy myös työssään pystyen vaikuttamaan omaan työhönsä.
Panostamalla henkilöstön hyvinvointiin rakennetaan myös kaupungin edellytyksiä pärjätä kovenevassa kilpailussa osaajista. Tulevina vuosina kiihtyvä osaajapula ei koske vain sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa, vaan koko kunta-alaa.
Somerolla alan ammattilaiset kantavat huolta hoitajien rekrytoinnista, alan houkuttelevuudesta, mitä korjaustoimenpiteitä saisi toteutettua, jotta nykyiset työntekijät jaksaisivat työssään. Ajatuksia on paljon: joustavat palkanmaksut, palkankorotukset, henkilöstöä koskevista muutoksista ja päätöksistä tiedottaminen riittävän ajoissa, laajempi henkilöstö- ja sijaispooli, työnohjaus, kehityskeskustelut, henkilömitoitukseen liittyvät asiat tai leasing-autojen hankkiminen kotihoidon puolelle.
Someron SDP antaa täyden tuen näiden ja muidenkin toimivien toimenpiteiden toteuttamiselle mahdollisimman nopeasti. Panostaminen työntekijöiden työhyvinvointiin, osaamiseen, johtamiseen sekä esimiesten tukemiseen on kokonaistaloudellisesti järkevää, sillä sitoutunut, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on kaupunkiorganisaation tärkein voimavara.

Someron Työväenyhdistys