Hostikka sijaistaa Vesaa

0
Sanna Vesa

Ympäristölautakunta valitsi ympäristönsuojelusihteerin viransijaiseksi insinööri Jonna Hostikan Koski Tl:stä. Hänellä on ammattikorkeakoulututkinto ympäristöteknologiasta. Nyt hän työskentelee ympäristötarkastajana useamman kunnan alueella.

Hostikan pesti Somerolla alkaa mahdollisimman pian. Someron kaupungin varsinainen ympäristönsuojelusihteeri Sanna Vesa on jo virkavapaalla. Alustavien suunnitelmien mukaan hän palaisi töihin heinä-elokuussa 2023.

17 henkilöä haki viransijaisuutta. Neljä kutsuttiin haastatteluun.

Ympäristönsuojelusihteeri vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvien asioiden valmistelusta ja esittelystä ympäristölautakunnalle. Tehtäviin kuuluu huolehtia myös päätösten toimeenpanosta sekä tehdä itsenäisesti päätöksiä ratkaisuvaltansa puitteissa.

Työkenttää ovat ympäristön tilan seuranta, ympäristönsuojelun ohjaus ja neuvonta, jätehuollon valvonta, ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa määrätyt tehtävät, meluntorjunta, luonnonsuojelun edistäminen, maastoliikennelain mukaiset tehtävät ja ympäristölupien käsittely ja valvonta.