Ensi vuoden alusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vastuulle tulee järjestää oman sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönsä työterveyshuolto. Someron kaupungin työntekijöistä tähän joukkoon liittyy noin 300 henkilöä.

Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy myös velvoite järjestää alueellaan sijaitsevissa yrityksissä työskenteleville työntekijöille lakisääteiset työterveyspalvelut. Niihin kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön.

Somerolla on noin 250 yritystä, jotka ovat käyttäneet kaupungin työterveyspalveluita. Yrityksillä ei ole kuitenkaan velvollisuutta ostaa juuri hyvinvointialueen tuottamia työterveyspalveluita.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin sanoo, että hyvinvointialueen ensi vuoden alusta alkaen järjestämästä työterveyshuollosta ei ole vielä tietoa.

– Jatkovalmistelu edellyttää, että viemme tietoa palvelun loppumisesta kaupungin tekemänä ja keskustelemme työnantajien ja yrittäjien kanssa, mistä he haluavat lakisääteiset palvelut jatkossa hankkia.

Someron kaupungin alueen työnantajille ja yrittäjille järjestämän työterveyshuollon sopimusten irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirrosta riippumatta kuntaa sitovat edelleen työterveyshuoltolaissa säädetyt työnantajavelvoitteet. Kaupungin on järjestettävä kunnan palveluksessa olevan henkilöstön työterveyshuolto, joka tarkoittaa Somerolla vajaata 300 henkilöä.

– Työterveyshuollon palveluiden hankkiminen yksityiseltä tulee aloittaa varsin nopeasti ja resurssoida riittävällä tavalla, toteaa Sorokin ja tarkoittaa palvelun kilpailutuksen aloittamista pikimmiten.

Perusturvalautakunta pyytää kaupunginhallitukselta toimiohjeen Someron kaupungin henkilöstön työterveyshuollon järjestämiseksi 1.1.2023 alkaen ja kilpailutuksen käynnistämiseksi.

Sorokin sanoo että haussa on yritys, joka hoitaisi työterveyspalvelut Somerolla. Työntekijöiden meno muille paikkakunnille työterveyshuoltoon on huonompi vaihtoehto, ja monille mahdotonta.

– Isommalla yrityksellä voisi olla kiinnostusta tulla Somerolle antamaan työterveyshuollon palveluita ainakin osaksi viikkoa, jos kaupungin työntekijöiden lisäksi myös mahdollisimman moni yrittäjä innostuu tästä vaihtoehdosta, pohtii Marjaana Sorokin.

Miten järjestää työterveyshuolto kaupungin työntekijöille sekä alueella toimivien yritysten työntekijöille on ollut Somerolla mietinnässä pitkään. On pohdittu työterveyshuollon palveluiden kilpailutusta, maakunnallista tai valtakunnallista yhtiöittämistä tai yhtiöön liittymistä myöhemmin.

Yhtiöittämisen on arvioitu heikentävän mahdollisuutta, että työterveyshuollon palvelut toteutettaisiin paikallisesti Somerolla. Kilpailutuksessa on ongelmana saada yritys kiinnostumaan Somerosta. Yritys pohtii kannattavuutta, kun alueella on vähän asiakkaita.

Työterveyslääkäriä on ollut vaikea rekrytoida Somerolle. Lisäksi vuoden 2019 alussa voimaan tuli lakimuutos, jonka mukaan työterveyshuollon sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut, joiden järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, pitää yhtiöittää. Tästä lähtien Someron kaupunki luopui markkinoille tuotettavasta sairaanhoidon palvelusta.

Työterveyshuollon palvelut on kuitenkin pystytty järjestämään kaupungin omana toimintana vuoden 2020 alusta alkaen. Eläkkeelle jäänyt kaupungin johtava lääkäri Teuvo Jokinen jatkoi määräaikaisesti työterveyslääkärinä.

Perusturvatoimi on järjestänyt Someron kaupungin järjestämisvelvollisuuden alaisuuteen kuuluvat työterveyshuollon palvelut itse vuosien 2020–2022 ajan.

Myös alueella sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille on palvelua pystytty antamaan. Kaupungin työterveyshuollon palveluita käyttäneitä yrityksiä on ollut noin 250.