Kaupungin vapaa-aikapalveluiden maksuja aiotaan päivittää

0

Sivistyslautakunta haluaa vielä lisäselvityksiä

Kaupunki aikoo päivittää vapaa-aikapalveluidensa hinnastoa, kuten uimahallin ja kuntosalin pääsymaksuja. Asiakasmaksut halutaan ajan tasalle, esimerkiksi kustannusten nousun vuoksi. Tavoitteena on samalla selkeyttää ja tasapuolistaa maksuja.

Tähän asti on käytetty vanhaa Someron Liikunta ry:n määrittelemää hinnastoa vuodelta 2018. Viime vuoden alusta Liikunnan palvelut siirtyivät kaupungin omiksi palveluiksi, joten senkin vuoksi on tarkoituksenmukaista selvittää tämän päivän tilanne.

Sivistyslautakunta siirsi vielä päätöstä hinnastosta ja maksujen korottamisesta. Se jatkaa asian käsittelyä huhtikuisessa kokouksessaan.

Lautakunta palautti asian uudelleenvalmisteluun. Se haluaa lisäselvityksiä muun muassa mahdollisesta eläkeläisliikuntakortista, eli saavatko ikäihmiset jatkossa tiettyjä kaupungin tarjoamia vapaa-aikapalveluja maksuttomina.

Yli 75-vuotiaiden maksuttomista liikuntapalveluista on tehty aloitteita valtuustossa; ensimmäinen useita vuosia sitten.

– Menen huhtikuun alussa kuulemaan vanhusneuvostoa aiheesta. Ajatuksia on heitelty eläkeläiskortista, mutta lautakunnassa varsinaista esitystä asioiden järjestämisestä ei ole vielä tehty, muistuttaa kaupungin vapaa-aikapäällikkö Saija Ahola.

Hän sanoo, että nyt on hyvä aika miettiä periaatteet kuntoon ja rajata, mikä kaupungin vapaa-aikapalveluista on maksutonta ja mikä maksullista.

Uusien maksujen on tarkoitus tulla voimaan elokuun alusta alkaen.