Kotieläintilojen määrät osin romahtaneet Somerolla

0
Nautatilojen määrä on vähentynyt Somerolla lähes 19 prosenttia seitsemässä vuodessa.

Maatalous on joutunut ”sopeutumaan” tuotantoaan lopettaen

Tuotannon tilamääräiset pudotukset suomalaisessa maataloudessa ovat olleet viime vuosien aikana kautta linjan isoja, lähes jokaisen kotieläintuotantosuunnan kohdalla.

Maatalous ei ole sitä, mitä se on ollut ennen. Jatkamisen mahdollisuudet eivät ole itsestäänselvyys.

Onnistuminen on sekoitus omaa työtä, sopeutumista säihin, tuottajahintoihin ja kuluihin, sekä luovimista maatalouspolitiikan ja säädösten viidakossa.

Somerolaisittain maatalous on edelleen vahvaa. Sitä se on ollut täällä perinteisesti.

Tilakoot ja eläinmäärät kasvavat, mutta samalla tuotantoyksikköjen kappalemäärä vähenee. Konkreettisimmin tämä näkyy kotieläintilojen kohdalla.

Somerolla oli 38 nautaeläintilaa vuonna 2015. Viime vuonna määrä oli 31, pudotus 18,42 prosenttia (%).

Nautaeläintiloista lypsylehmätiloja oli 21, mutta viime vuonna 16. Muutos on - 23,81 %.

Vertailuvuodet ovat valitusta syystä 2015 ja 2021.

– Vuosi 2021 siksi, että se on viimeisin jolta tilastotietoja on saatavissa. Uudet sitoumuskaudet tulivat 2015, jolloin nämä lukumäärät ovat keskenään vertailukelpoisia, Someron kaupungin maaseutuyksikön maaseutuasiamies Päivi Alanko toteaa.

Pelkkien nautatilojen määrä Somerolla on samana ajanjaksona pudonnut 17:stä 15:een, jolloin muutos on - 11,76 %.

Tämä on pienin negatiivinen muutos Somerolla. Nautakarjatilojen määrä on pudonnut kahdella.

Sikatilojen määrä on tippunut eniten. 34:stä 25:een. Yhdeksän tilan pudotus seitsemässä vuodessa on jopa yli neljännes, - 26,47 %.

Kanatilojen määrä on pudonnut toiseksi eniten. Kun 2015 Somerolla oli 24 kanatilaa, niitä oli viime vuonna 18. Kahdeksan tilan pudotus on prosentuaalisesti tasan neljännes, - 25 %.

Poikkeuksen negatiiviseen kehitykseen tekee lammastalous. Vuodesta 2015 vuoteen 2021 lammastilojen määrä kasvoi neljällä. Tiloja oli 7, ja nyt 11. Muutosprosentti on hienosti + 57,14.