Liikenneympyrän suunnittelu Shellin risteykseen käynnistyy

0
Ely-keskuksen tekemästä liittymäselvityksestä näkyy, miten hyvin rakennettava liikenneympyrä soivittautuu nykyisen risteysalueen sisään. Pohjakuvan copyright Karttakeskus.

Destia Oy laati vuonna 2020 Ely-keskuksen toimeksiannosta kiertoliittymäselvityksen kantatielle 52 – Joensuuntien ja Antintien risteykseen Helsingintiellä.

Kyseessä on liikenneympyrän rakentaminen niin sanottuun Shellin risteykseen, vaikka liikennesuunnittelussa liikenneympyrän sijasta usein puhutaankin kiertoliittymistä.

Liikennympyröitä käytetään, kun risteysliikenne halutaan tehdä turvallisemmaksi.

Hanke on ollut Ely-keskuksen listoilla ainakin vuodesta 2014. Väylävirasto on nyt antanut kommenttinsa valmistuneen selvityksen, ja myös hyväksynyt kiertoliittymän kyseiseen risteykseen Somerolla.

Taustalla on Raimo Rönkön keväällä 2020 tekemä aloite ympyrän tarpeesta sekä Varsinais-Suomen Ely-keskukselle että Someron kaupungille. Perusteenaan Rönköllä oli nykyisen risteyksen vaarallisuus.

Tiesuunnitelman laadinta on tarkoitus käynnistää tänä vuonna. Kun tiesuunnitelma on valmistunut, tehdään kohteesta vielä erillinen rakennussuunnitelma.

Tie- ja rakennussuunnitelman teosta saatiin helmikuussa aikaan kustannustenjakosopimus Someron kaupungin ja Ely-keskuksen kesken. Sillä sovitaan tie- ja rakennussuunnitelman laatimisesta ja kustannusten jaosta.

Tekninen lautakunta hyväksyi suunnittelusopimuksen tiistaisessa kokouksessaan.

Kustannustenjako menee niin, että kulupuoli jaetaan tasan 50/50 -suhteessa Ely-keskuksen ja Someron kaupungin kesken.

Toteutuksen hinnaksi kaavailtiin alunperin 300 000–500 000 euroa, mutta valtiolla ei tuolloin ollut asettaa hankkeeseen määrärahoja. Summa on kasvanut.

Teknisen johtajan Marko Mäkisen mukaan vielä talousarviossa puhuttiin noin 800 000 eurosta – plus suunnittelu 100 000, yhteensä 900 000. Sillä summalla vastaavia hankkeita on tehty.

Someron osuus kokonaiskustannuksista jäisi siten ehkä alle puolen miljoonan euron.

Kyse on Mäkisen mukaan merkittävästä panostuksesta valtion taholta.

– Tiesuunnitelman pitäisi lähteä nyt tässä kuussa liikenteeseen – ensin tie- ja sitten rakennussuunnitelmat. Kaikkine viranomaiskäsittelyineen, suunnitelmien tekemisissä ja hyväksymisissä, varmaan tämä ja ensi vuosi aika pitkälti kuluu, Marko Mäkinen selvittää.

– Alustavasti on puhuttu, että rakentaminen sijoittuisi vuosille 2024–2025. Se on hyväksytty teknisen talousarviossa jo tänä vuonna, mutta noin kuukausi sitten pidetyssä palaverissa todettiin suunnittelun ottavan vähän pidemmän aikaa, mitä on arvioitu, Mäkinen jatkaa.

Lähtökohta ympyrän rakentamiselle on Marko Mäkisen mukaan turvallisuuden parantamisessa.

– Se on numero ykkönen. Ely-keskukselle yksi olennainen muutos entiseen verrattuna oli, kun rinnakkaistien nopeusrajoitus laskettiin viiteenkymppiin. Se oli asia, mikä nytkäytti hanketta eteenpäin.

– Risteyksestä kulkeneet tietävät, että Helsingin suunnasta tultaessa ja risteyksestä Joensuuntielle kääntyessä risteysalue on aika laaja. Siinä saa ennakoida oman ajamisensa aika tarkoin.

Mäkinen näkee myös imagollisen asian merkityksen, jos ympyrän keskelle saadaan jokin taideteos.

– Monissa kaupungeissa on tällaisia ”monumentteja” – toivotetaan tervetulleeksi kuntaan tai kaupunkiin. Sellaisella on aina positiivinen merkitys.

– Hanke näyttää olevan hyvällä mallilla. Iso hanke, Someron mittakaavassa ainakin, Mäkinen päättää.

Joensuuntien Turuntien puoleiseen päähän rakennettiin Someron ensimmäinen liikenneympyrä vuonna 2007.

Jo silloin esiintyi haaveita, joissa somerolaiset toivoivat saatavaksi toista ympyrää myös Helsingintien risteykseen.