Tekninen lautakunta toivoo nopeutusta Kultelan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen

0
Kultelan kylä on loppiaisutulien aikaan hyvin vilkas ja pidetty vierailukohde. Kuva Sari Merilä.

Kultelan kyläyhdistys teki viisi vuotta sitten vuonna 2017 kuntalaisaloitteen kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Kultelaan. Hanke-ehdotukselle annettiin nimi Raitti Reeraan.

Aloite on edelleen valmistelussa. Someron kaupunki on useita kertoja neuvotellut Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa väylän toteuttamiseksi.

Viimeksi kaupunki neuvotteli syksyllä 2018. Ely-keskusta tyydyttävää tapaa tai ratkaisua ei löytynyt.

Aloitteen käsittelyaikataulu on avoin. Tekninen lautakunta keskusteli kokouksessaan saaduista aloitteista. Keskustelussa lautakunnan jäsenet toivat esille yhteisen tahdon siitä, että yhteydenpitoa Ely-keskuksen suuntaan asiasta jatkettaisiin ja nopeutettaisiin.

Voimakkaana vaikuttimena Ely-keskuksen nihkeydelle on Kultelan miljöö. Ely-keskus pitää Kultelaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana ympäristönä, jota ei pidä ruveta muuttelemaan nykyaikaan.

Toinen päällä ja kesken oleva aloite teknisessä toimessa on Matti Saarisen tekemä aloite kevyen liikenteen väylästä Kaislatielle. Kaislarannassa sijaitseva Kaislatie on pituudeltaan noin 600 metriä.

Tekninen toimi on ajoittanut Kaislatien kevytväylän käsittelyn alkamaan tämän vuoden syksyyn.