Teknisen toimialan kehitystarpeista selvitys

0

Somero teettää ulkopuolisella konsultilla selvityksen teknisen toimialansa kehittämistarpeista.
Kaupunginhallitus päätti selvityksen teettämisestä viime kuussa. Työn tekee Reflect Oy, ja se maksaa noin 3 000 euroa. Selvitys teetetään ulkopuolisella konsultilla, koska kaupungin omilla resursseilla esimerkiksi lukuisien haastattelujen tekeminen olisi hankalaa.
Kaupunginhallituksessa asia nousi esiin puheenjohtaja Jutta Varjuksen (kok.) aloitteesta. Hallitus keskusteli tilakeskuksen päällikön nopeasta lähdöstä ja päätti antaa ohjeen selvityksen teettämisestä. Kaupunginhallitus teki yksimielisesti päätöksen.
Selvitystyössä haastatellaan laajasti teknisen toimen työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Lisäksi kuullaan keskushallinnon työntekijöitä.
Kaupunki on hyödyntänyt vastaavia selvityksiä aiemminkin, jos jollain toimialalla on tullut esimerkiksi paljon henkilövaihdoksia.