Uuden Tervaskannon rakentaminen alkaa kesäkuussa

0
Uuden palvelutalon pääjulkisivu avautuu etelän ja kaakon suuntaan, poispäin Turuntiestä. Eteläsivun materiaaliksi on kaavailtu sementtikuitulevyä, joka antaa kontrastia ja elävyyttä tiiliverhoukselle, mitä tullaan käyttämään rakennuksen muissa osissa.

Someron uuden palvelukoti Tervaskannon rakentaminen pääsee alkamaan. L2-tasoiset suunnitelmat on laadittu. Ne on valmisteltu yhteistyössä suunnittelijoiden sekä rakennuksen tulevien käyttäjien, perusturvan kanssa.

Hankkeen tämänhetkinen kustannusarvio on 9,45 miljoonaa euroa. Syynä yhä lähemmäksi kymmenen miljoonan rajaa hivuttautuvaan hintalappuun on rakentamisen yleisen kustannusindeksin, noin 5 prosentin nousu viime elokuuhun nähden.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen toteaa maailmanpoliittisen tilanteen luovan väistämättä korottavia tekijöitä. Kustannusarviota ei hyväksytty, mutta nykyinen tilanne meni lautakunnalle tiedoksi.

– Kustannusarvion pitävyys ja lopullinen määrä on tällä hetkellä tosi iso tekijä. Eletään todella epävarmaa aikaa.

– Energiakustannukset ja niiden myötä kuljetuskustannukset ovat edellisen arvion jälkeen jatkaneet, ja jatkavat edelleen nousuaan. Niitä ei ole vielä voitu huomioida, Marko Mäkinen muistuttaa.

Mäkinen huomauttaa tilanteen vaikuttavan myös toimitusaikoihin.

– Ukrainan tilanne tulee jonkun verran vaikuttamaan joihinkin tuotteisiin ja tarvikkeisiin. Pakotteilla ja yleensäkin tavaran saannilla on vaikutuksia rakentamiseen.

– Teräksen hinnat ovat nousseet jo vuoden verran. Puutavara on viimeksi tullut alaspäin, mutta kyllä suunta silläkin on ollut enempi nousujohteinen.

– Varmasti moni muukaan ei nyt osaa arvailla vaikutuksia, mitä sodalla on.

Toimitusajat ovat tarvikekohtaisia. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden toimitusten Mäkinen muistaa useinkin olleen pidempiä. Ulkomailta tuodaan sinkittyjä peltiosia.

– Lautakunnassa keskusteltiin muun muassa sementistä, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa. Käsitykseni mukaan Venäjältä ei tule sementtiä.

– Aikataulu- ja kustannustavoitteet meillä on, mutta kysymysmerkkejä tällä hetkellä jää, Mäkinen kokoaa.

Oma mielenkiintonsa tulee olemaan, kun tarjoukset rakentamisesta saadaan.

– Esimerkiksi siinä, miten urakoitsijat antavat tarjouksia. Siitä hetkestä, kun tarjoukset meille annetaan, ovat monet toimitukset vasta kuukausien päästä. Mielenkiintoista on varmaan urakoitsijapuolellakin laskea tarjouksia, ja saada sitovia hintoja.

Mäkinen näkee tilanteen ja ajan olevan haaste sekä tilaajalle että urakoitsijalle.

– Olen kuullut, että tällä hetkellä monet rakennusliikkeet eivät välttämättä edes anna tällaisia urakoita, vaan lähtevät mieluummin neuvottelumenettelyyn. Näin olen kuullut kollegoilta.

– Kaikki tämä johtuu juuri siitä, että on niin paljon epävarmuustekijöitä. Ei tavallaan uskalleta antaa hintaa. Meidän kohteessa se ei välttämättä näin ole, mutta ainakin on mahdollista. Se nähdään toukokuussa.

Arkkitehti- ja pääsuunnittelijaksi valitun UKI Arkkitehdit Oy:n laatimat suunnitelmat hyväksyttiin, ja niistä käytiin keskustelua teknisesen lautakunnan kokouksessa. Mukana olivat pääsuunnittelijat, sekä perusturvajohtaja osallistuen kokoukseen etänä.

Kokouksessa olivat esillä tulevan palvelukodin pohjakuvat, leikkaukset, julkisivut ja asemapiirros. Varsinainen suunnittelu pääsee jatkumaan näistä, ja lautakunta jatkaa käsittelyä 12.4.

– 14.4. ovat kaikki urakkalaskenta-asiakirjat valmiit, jonka jälkeen hanke lähtee kilpailutukseen. Rakentaminen alkaisi näillä näkymin kesäkuussa, jota ennen tehdään tarvittavat vesi- ja viemärilinjojen siirtämiset.

Mikäli hanke kesäkuussa alkaa, on mahdollista, että vuoden 2023 heinä–elokuussa taloa päästään varustamaan. Silloin toiminta voisi alkaa loppukesästä.

– Katajakotia rakennettiin tasan vuosi.

Pohjoisen puolen julkisivut rakennuksesta tehdään paikallaan muuraamalla. Eteläsuunnassa sisäpihan puolella seinämateriaaliksi tulee sementtikuitulevy.

– Periaate on sama kuin Katajakodissa. Mielestäni se on hyvä, tuo ilmeikkyyttä rakennukseen.

—————————-

Nyt valittiin konesaumattu peltikatto

Keskustelut bitumikaton kestävyydestä riittävät tältä erää

Mikäli uuden Tervaskannon rakentamishanke suunnitelmien mukaisesti ensi kesäkuussa alkaa, on mahdollista, että vuoden 2023 heinä–elokuussa taloa päästään varustamaan. Silloin varsinainen toiminta, vanhusten hyvinvoinnista ja asumisesta huolehtiminen, voisi päästä alkuun loppukesästä 2023.

Osviittaa rakentamisen kestosta saadaan samalle asujamäärälle, 10 vuotta sitten valmistuneesta Katajakodista. Sielläkin hoivapaikkoja on 60.

– Katajakotia rakennettiin tasan vuosi, tekninen johtaja Marko Mäkinen huomauttaa.

Pohjoisen puolen julkisivut Turuntien suuntaan, sekä molemmat päädyt, tehdään paikallaan muuraamalla. Etelään avautuvassa ilmansuunnassa sisäpihan puolella seinämateriaaliksi tulee sementtikuitulevy.

– Mielestäni se on hyvä valinta, ja tuo ilmeikkyyttä rakennukseen. Lisäksi kattoon valittiin nyt konesaumattu pelti, Mäkinen jatkaa.

Lautakunnan tiistaisessa kokouksessa tämänhetkisiä suunnitelmia myös kommentoitiin.

– WC-mitoituksia myöten, riittävätkö ne ja antavatko ne avustajille riittävästi tilaa istuimen molemmin puolin. Oli hyvin sellaista monipuolista keskustelua. Vammais- ja vanhusneuvostolle luonnokset on myös jo lähetetty lausuttaviksi, Mäkinen selvittää.

Autopaikkoja tulee Turuntien ja uudisrakennuksen väliselle alueelle 24 kappaletta, joista 8 on sähköautopaikkoja. Määrän riittävyyttä tullaan Mäkisen mukaan vielä tarkastelemaan. Muissa Someron kaupungin toimipaikoissa sähköautoja on ollut työntekijöillä jopa niin, että paikoista on ajoittain pulaa.

– Ainakin putkituksia voidaan vetää valmiiksi, että piuhoja päästään laittamaan tarvittaessa myöhemmin.

Pyöräpaikkatarvetta ei asemapiirroksessa suunnittelijan mukaan ole.

Rakennuksen kerrosala on 3 498 neliötä (seinät 250 millimetriä) ja kokonaisala on noin 3 893 neliötä. Rakennukseen tulee kolme erillistä ilmanvaihdon konehuonetta.

Rakennesuunnittelun tekee Sweco Rakennetekniikka, lämpö-, vesi- ja ilmastointisuunnittelun Sitowise, sähkösuunnittelun Rejlers Finland ja geosuunnittelun Geo-Master.

ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehtimiskeskuksen) puolesta tämänhetkisillä suunnitelmilla voidaan edetä kilpailutukseen.