Ovatko somerolaiset oppineet ajamaan varovaisesti?

Someron teillä ei kuollut liikenneonnettomuuksissa yksikään ihminen viime vuonna. Kuusi henkilöä loukkaantui. Henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista kolme sattui taajamassa katuverkolla ja saman verran, eli kolme, maanteillä haja-asutusalueilla.

Vuonna 2021 Somerolla tapahtui omaisuusvahingot mukaan lukien 19 liikenneonnettomuutta. Tilastoihin tallentuvat ainoastaan poliisin tietoon tulleet onnettomuudet. Edellisenä vuonna (2020) luku oli vain yhdeksän.

– Kun onnettomuuslukuja tarkastelee pitkällä aikavälillä, niin Somerolla ollaan menty selvästi hyvään suuntaan. Kuolemiin ja vakaviin loukkaantumisiin johtaneita onnettomuuksia tapahtuu vähemmän; suunta on selkeästi laskeva. Jatkakaa samaan malliin, kehottaa liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta.

2010-luvun alkupuolella Somerolla tapahtui vuosittain muutama vakava onnettomuus, jossa menehtyi ihmisiä. Esimerkiksi sekä 2012 että 2013 kuoli kaksi henkilöä ja 2014 yksi.

Vuonna 2009 loukkaantumisiin asti päädyttiin 22 liikenneonnettomuudessa ja lisäksi yhdessä onnettomuudessa ihminen menetti henkensä. Vuonna 2019 tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta ja edellisvuonna 2018 yksi; 2020 ja 2021 ei yhtään.

Lähivuosina Someron teillä on loukkaantunut ihmisiä vuosittain 6–10 liikenneonnettomuudessa.

Jaakko Klang pitää tilannetta hyvänä. Hän on varma, ettei siihen ole päästy itsestään. Sen eteen on tehty töitä ja tarvittu toimenpiteitä. Klang uskoo esimerkiksi automaattivalvonnalla olevan merkitystä kaasujalan kevenemiseen. Liikenneympyrä on turvallisempi liikenteenjakaja kuin T-risteys.

– Etätyökin vaikuttaa. Kun ei tarvitse lähteä aikaisin aamuhämärissä liikenteeseen eikä ajaa väsyneenä pitkiä matkoja, niin kyllä se vaikuttaa onnettomuusmääriin. Kun ei ole kiire, niin ei tarvitse kouhottaa. Toisaalta teillä on liikkunut vähemmän väkeä korona-aikana, arvioi Klang.

Myös hyvässä iskussa olevalla autokannalla on merkitystä.

– Suomen autokanta on pikkuhiljaa uusiutumassa. Nyt kuljetaan keskimäärin 11–12 vuotta vanhoilla menopeleillä. 2010 jälkeen valmistetuissa autoissa on kehittynyt turvatekniikka, selventää Jaakko Klang.

Hän sanoo suomalaisilla olevan silti vielä matkaa Norjan ja Ruotsin tilanteeseen, jossa vakavat liikenneonnettomuudet ovat laskussa. Suomessa kuolee ihmisiä enemmän liikenneonnettomuuksissa kuin muissa Pohjoismaissa.

Jaakko Klang kaipaa valtiolta selkeitä liikenneturvallisuutta parantavia tekoja, jotka perustuvat joko suureen kuolleiden lukumäärään tai suureen onnettomuuksien altistukseen, tai näiden kahden yhteisvaikutukseen.

Tilastoja

Someron teiden liikenneonnettomuudet 2021

– kuusi henkilön loukkaantumiseen johtanutta liikenneonnettomuutta

– ei yhtään kuolonkolaria

– omaisuusvahingot mukaan lukien 19 liikenneonnettomuutta (tilastoihin tallentuvat ainoastaan poliisin tietoon tulleet onnettomuudet)

– kuudesta loukkaantumiseen johtaneesta liikenneonnettomuudesta kaksi oli moottoriajoneuvon ja hirven välisiä, yksi polkupyörä- ja yksi mopedionnettomuus, yhdessä ajoneuvot kolaroivat parkkipaikalta ajotielle tultaessa, yhdessä tapauksessa osallisena oli vain yksi moottoriajoneuvo

– neljä onnettomuutta sattui kirkkaalla tai pilvipoutaisella säällä ja tien ollessa paljas ja kuiva, yksi vesisateella

– Somerolla tapahtuneet onnettomuudet maksoivat noin 1,8 miljoonaa euroa, summasta kohdistui kunnalle noin 300 000 euron kustannukset