Toisen asteen opiskelijoista vain 15–17 prosenttia liikkuu suositusten mukaisesti vähintään tunnin päivässä. Vähäinen liikunta näkyy myös tuki- ja liikuntaelimistön oireiluna: esimerkiksi toisella asteella selkäkipuja esiintyy jo noin viidesosalla nuorista. Työterveyslaitoksella on huoli siitä, kuinka nuoret jaksavat jatkossa fyysisyyttä vaativissa työtehtävissä.

Nuorten opiskelijoiden aerobinen kunto ja lihaskunto ovat vuosien saatossa huomattavasti heikentyneet. Valitettavan moni opiskelija alkaa olla sen verran huonossa kunnossa, että se vaikuttaa jo nyt heidän työkykyynsä ja pärjäämiseensä työelämässä.

Tiettyihin ammatteihin, kuten pelastusalan ja poliisin opintoihin, päästäkseen pitää läpäistä kuntotestit. Ikävää, jos ammattihaave jää kiinni liikunnan vähäisyydestä. Liikkumattomuus ei pelkästään vähennä nuorten hyvinvointia, vaan myös sulkee ovia tiettyihin ammatteihin. Monilla aloilla, kuten teollisuuden ja hoitoalan tehtävissä, vaaditaan hyvää yleiskuntoa.

Selkäliiton mukaan liikuntatuntien lisääminen on tärkeää, mutta nuorten tulisi lisätä liikuntaa myös arjessaan. Arjessa liikkumista ja liikettä tulee lisätä myös koulu- ja harrastusmatkojen ja kotona liikuskelun merkeissä. Kaikki liikkuminen on terveyden kannalta hyödyllistä.