Asuintontteja liki Kermisenmäkeä

0
Kaavoitettavaa aluetta sijaitsee kohdissa, joihin on merkitty kirjain X (Kermisenmäen metsää ja peltoa) ja Y (pelto Leivontien ja Metsätien kulmassa). Kaavoitettava alue voi tästä pienentyä tai laajeta. Hämeen Härkätie ylhäällä ja siltä poikkeaa Metsätie (kuvassa vihreä katu).

Kaupunki virittelee asemakaavoitusta

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki panee vireille Kermisenpellon asemakaavoituksen. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa asuintontteja.

Kaupunki on hankkinut Kermiseltä liki 9 hehtaaria maata: peltoa ja metsää mäestä Joensuun koulun läheisyydestä Metsätien itäpuolelta.

Suunnittelualue rajautuu pääosin Hämeen Härkätiehen sekä Myllykujan asuinalueeseen. Voimassa olevassa asemakaavassa se on varattu puisto-, maatalous- ja yleisen tien alueiksi.

Kaavahankkeen tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia alueen asemakaavan käyttötarkoituksen muuttamiseksi, jotta asuinalueiden laajentaminen olisi mahdollista.

Lisäksi kaupunki on hankkinut hehtaarin verran peltoa Leivontien ja Metsätien kulmasta lähellä Tuulihatun ja Leivontien päiväkoteja.

Kaupungin maankäyttöinsinööri Jyrki Virtanen korostaa, että käynnistettävän kaavahankkeen suunnittelurajausta ei ole vielä tehty.

– Nuo edellä mainitut alueet eivät välttämättä kaikilta osin sisälly hankkeeseen. Ja alueita noiden ulkopuoleltakin on mahdollista ottaa mukaan.

Suunnittelu ajoittuu tähän ja ensi vuoteen.

Kermisenpellon hanke sisältyy kuluvan vuoden 2022 kaavoituskatsaukseen.

Ympäristölautakunta hyväksyi luonnoksen, esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä ja että samassa yhteydessä Kermisenpellon hanke kuulutetaan vireille.