Autetaan ohjeita noudattaen

0

Ukrainasta sotaa pakoon lähteneet ja Somerolle päätyneet pakolaiset painottavat jatkuvasti sitä, miten kiitollisia he ovat täällä saamastaan avusta. Tämä on tullut esille kaikissa yhteyksissä, missä Somero-lehtikin on ollut kontaktissa heihin ja heille apua vieneisiin.
Tarinat sodan runtelemasta Ukrainasta ovat hyvin surullisia. Epäinhimillisten kokemusten lisäksi painaa huoli maahan jääneistä läheisistä. Silti jaksetaan kiittää.
Mutta myös Somerolle avatun vastaanottokeskuksen henkilökunta antaa kiitosta somerolaisten suurelle halulle auttaa.
Somerolaisille järjestetyssä infotilaisuudessa Kotokunta Oy:n toimitusjohtaja Juhani Pälve kertoikin tietävänsä Someron olevan kuuluisa hyvästä yhteishengestään. Meidän yhteisöllisyytemme näkyy hänen mukaansa nytkin siinä, miten täällä on autettu ukrainalaisia.
Vaikka halu auttaa on kova, on kuitenkin muistettava noudattaa annettuja ohjeita esimerkiksi tavaralahjoitusten suhteen. Valitettavasti lahjoituksena on annettu myös roskaa ja roinaa, jonka pois kuskaaminen vie resursseja lahjoitusten käsittelystä vastaavilta.
Infotilaisuudessa muistutettiin myös siitä, että tavaran lisäksi voi antaa omaa aikaansa ja olla läsnä kovia kokeneiden elämässä.