Eettiset ohjeet viitoittamaan luottamushenkilöiden toimintaa

0
Valtuusto saa pohdittavakseen ja hyväksyttäväkseen eettiset ohjeet luottamushenkilöiden toimintaan, jos keskustan valtuustoaloite etenee.

Nollatoleranssi epäasialliselle käytökselle ja häirinnälle

Kaupunginvaltuustossa otettiin esille perusasioita: miten kohdata toinen ihminen ihmisenä, asiantuntijana, arvostavasti ja keskustellen, ja pitäen asiat asioina.

Poliittisesti valittujen luottamushenkilöiden tulee toimia arvostavasti ja käyttäytyä asiallisesti ollessaan vuorovaikutuksessa kunnan työntekijöiden ja toisten luottamushenkilöiden kanssa. Somerolla on noussut esille tapauksia, joissa tätä sääntöä ei ole noudatettu, vaan työntekijät ovat kokeneet esimerkiksi ammattitaitonsa ja osaamisensa vähättelyä luottamushenkilöiden taholta. Teknisessä toimessa aiheesta on tehty selvitys, onko häirintää tapahtunut ja miten se on koettu.

Valtuuston keskustan ryhmä esitti, että kiusaamisen ja epäasialliseen käytöksen kitkemiseksi valmistellaan luottamushenkilöiden eettiset ohjeet. Monessa kunnassa tällaiset kirjalliset valtuuston hyväksymät ohjeet on jo luotu.

– Kaupungissa otetaan käyttöön nollatoleranssi epäasialliseen käytökseen ja kiusaamiseen. Rakennetaan toimintamalli, ohjeet, miten toimitaan, mitä ei saa tehdä ja miten häirintään ja epäasialliseen käyttäytymiseen puututaan. Kunnalla työnantajana on työturvallisuuslakiin sekä yhdenvertaisuuslakiin ja tasa-arvolakiin perustuva velvollisuus puuttua luottamushenkilöiden epäasialliseen käytökseen kunnan työntekijää kohtaan, toi Riitta Ryhtä (kesk.) esille ryhmänsä valtuustoaloitteen.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.) piti tätä esitystä hyvänä ja eteenpäin vievänä.

Markku Mäki-Teeri (kok.) muistutti, että tarvitaan myös valvoja, jotta nollatoleranssi toteutuu. Hänestä valvonnan puute on suurin ongelma.

Ennen tätä keskustelua ja ehdotusta, valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) tiedusteli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjukselta, miksei hän saanut viime viikolla kutsua puheenjohtajien kokoukseen. Varjus vastasi, että hänestä Kurvisen vastaus sanomalehden palstalla osoitti miehen ihmettelevän, miksi tällaisia kokouksia pidetään ja ettei tämä halua mukaan kokouksiin.

Kurvinen totesi, että hänen lausuntonsa oli tarkoitettu Salon Seudun Sanomien tekemän kyselyn jälkeen pidettyyn kokoukseen. Se ei koskenut tavallisia valtuustoja edeltäviä kokouksia, joissa normaalisti mukana ovat eri valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat. Niissä käsitellään tulevan kokouksen ja myös muita ajankohtaisia asioita. Kokoonkutsujana on kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Puheenvuorossaan Jutta Varjus kehotti puuttumaan, jos näkee jotain henkilöä kiusattavan.

– Muuten olette näitä koulun pihalla sivusta seuraavia oppilaita, jotka hyväksyvät tilanteen, totesi Varjus ja ihmetteli, miksei ole aiemmin puututtu.

– Ei ole kenenkään etu, että juorut ja huhut kaupungilla vellovat kuin rikkinäinen puhelin. Asiat on parempi kohdata, hyväksyä, tehdä tarvittavat toimet ja mennä eteenpäin.

Reflect Oy:n Arja Marisan tekemää teknisen toimen selvitystä Varjus piti ammattitaitoisesti ja objektiivisesti laadittuna.

– Kritiikkiä pitää meidän kaikkien, niin viranhaltijoiden kuin luottamushenkilöiden, kestää, mutta maalittamista, ajojahtia tai kiusaamista ei niinkään. On kaikkien etu, että saamme kaikki työrauhan, jotta pystymme viemään tämän valtuustokauden hankkeita läpi yhdessä, sanoi Varjus.

Valtuusto hyväksyi uuden Tervaskannon kustannusarvioksi 9,45 miljoonaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti uuden palvelukoti Tervaskannon kustannusarvion, 9,45 miljoonaa euroa ja 0,7 miljoonan euron lisämäärärahan. Viimeksi mainitusta viime vuonna käytettiin 50 000 euroa.

Kuluvan vuoden investointisuunnitelmaan on 3,5 miljoonaa investointimenoiksi ja investointituloiksi 1,4 miljoonaa. Vuoden 2023 investointisuunnitelmassa on 5,9 miljoonaa investointimenoiksi ja investointituloksi 2,38 miljoonaa euroa.

Lisäksi uudisrakennuksen irtaimistoa varten ensi vuodelle varataan 0,30 miljoonaa euroa. Irtaimisto huomioiden hankkeen kokonaiskustannusarvio on 9,75 miljoonaa investointimenoina ja investointituloina 3,78 miljoonaa euroa.

Kaupunki aikoo sitoa tulevasta palvelutalosta pyydettävät tarjoukset ARA:n, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ohjeiden mukaisesti indeksiin. Täten tarjouksissa otetaan huomioon alan hintojen nousu.

Valtuutettu Juha Salo (kesk.) arveli valtuuston joutuvan palaamaan kustannusarvioon ennen kuin tekninen lautakunta voi päättää urakoitsijoista, sillä tähän kustannusarviotasoon tuskin saadaan tarjouksia.

– Hyvinvointialue saa uudet tilat, ja meille jää maksettavaksi velat. Sote-uudistuksen myötä kunnan tulopuoli muuttuu, verotulot puolittuvat. Palvelutalosta koituva velka tulee olemaan kaupungille normaalia painavampi kuin viisi vuotta sitten olisi ollut, totesi Mirja Rouhiainen.

– Hyvä, että palvelutalo saadaan. Tarpeeseen se tulee, jatkoi Rouhiainen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös kaavaehdotuksen Hiidenlinnan alueen ranta-asemakaavaksi ja ranta-asemakaavan muutokseksi. Alue on Särkjärven rannassa Somerniemellä.

Minna Kotti (sd.) ehdotti, että Someron Lukion entisistä väistötiloissa SoLu:ssa toimiva nuorten starttipaja siirtyisi Jonkkalaan, kun talo vapautuu koronatestauksista. Hänestä Jonkkala on rauhallinen paikka, siellä ei olisi häiriötekijöitä ja sinne voitaisiin muuttaa nopeasti.

Riitta Lehtinen (sd.) kyseli, ollaanko kaupungin tietoturvaa viemässä paremmaksi. Joitakin viikkoja sitten kaupungin luottamushenkilöiden ja työntekijöiden nimissä levisi roskapostia. Ne näyttivät hyvin totuudenmukaisilta, sillä niihin oli poimittu henkilöiden aiemmin lähettämiä posteja.

Lehtinen arveli, että kyber-hyökkäykset sähköposteihin ovat lisääntymään päin, ja kaupungilla olevan paljon salassa pidettäviä asioita, joita ei pidä päästää alttiiksi ja kaikkien nähtäväksi.

Tekninen johtaja Marko Mäkinen vastasi, että ongelma on otettu esille ja siihen on etsitty ratkaisuja. Kaupungin sähköpostien tietoturvan aukkoihin on tulossa parannuksia.

Antti Kotti (sd.) toivoi, että kaupunki näin alussa tukisi ukrainalaisia pakolaisia monin eri tavoin. Antaisi sotaa paenneille veloituksetta palveluja ja järjestäisi muutakin toimintaa kuin alennuslippuja uimahalliin. Kotista näin autettaisiin pakolaisia kotoutumaan paremmin.

– Tämä ei ole paikka, jossa kannattaa säästää, totesi Kotti.

Kalle Malin (kok.) tiedusteli, onko kouluilta mahdollisuus jakaa ylijäävää ruokaa ukrainalaisille pakolaisille.

Valtuusto totesi varavaltuutettu Raimo Rönkön luottamustoimen valtuuston varajäsenenä päättyneen maaliskuun lopussa. Rönkkö on muuttanut Somerolta huhtikuun alussa.