Kaupungintaloudenhallinta hyvässä vedossa

0

Someron kaupungin viime tilikaudelta kirjataan yli 1,2 miljoonan euron ylijäämä. Iso ylijäämä kertyy vielä myös edellisinä vuosina kertyneiden hyvien vuosien päälle. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että tilikauden 2021 ylijäämä 1.249 388,97 euroa siirretään tilikauden yli- ja alijäämätilille.

Kaikkiaan ylijäämää on tilipuskurissa nyt vuoden 2021 jälkeen jo yli 30 miljoonaa. Tarkalleen sanoen 30.514 797 euroa.

Somerolla toistuu sama, mikä Suomen kunnissa on toteutunut yleisesti. Korona ei kansantalouden ravistelustaan huolimatta heikentänyt kuntien asemaa.

Tilannetta paikkasi valtion ottama suuri velka poikkeustilanteen auttamiseksi. Someron saamat tulot koronan aiheuttamista menoista olivat yli miljoona euroa.

Tilinpäätöksen vuosikate oli edellisvuotta heikompi, kaikkiaan 4,3 miljoonaa, kun vuosikate 2020 oli ollut 6,1 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuosikate oli viime vuodelle 2,1 miljoonaa euroa ja talousarviomuutosten jälkeen noin miljoonan verran.

Toimintatuotot olivat 10,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 20 prosenttia. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,7 miljoonaa euroa eli 19 prosenttia.

Toimintakulut olivat 64,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta oli 6 prosenttia. Toimintakulut ylittivät talousarvion puoli miljoonaa eli 0,7 prosenttia.

Verotulojen toteutuma oli 30,3 miljoonaa. Verotulojen kasvu edellisestä vuodesta oli 5 prosenttia.

Edelleen tulopuolella valtionosuuksia tuli 27,8 miljoonaa euroa. Niiden määrä väheni noin 1,5 miljoonaa. Vuosikatteeksi eli tulojen ja toimintamenojen erotukseksi muodostui noin 4,3 miljoonaa euroa.

Pitkäaikaisen lainan määrä väheni noin 2,3 miljoonaa euroa. Lainaa on 1 800 euroa asukasta kohti, kun 2020 luku oli 3 450 euroa.

Asukasluku väheni viime vuonna 82 hengellä. Muuttovoittoakin tuli 30 henkeä. Se ei auttanut tilannetta, sillä kuolleisuus oli 110 henkeä suurempi kuin syntyvyys.